Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/da01c25c-3144-4c1b-8b72-5e2ec7676a68.jpg Kongres Kultury Pomorskiej. Jaka powinna być kultura porozumienia? Zapisz się i przyjdź

Kongres Kultury Pomorskiej. Jaka powinna być kultura porozumienia? Zapisz się i przyjdź

Scena z „Wesołych kumoszek z Windsoru" w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Obrady plenarne Kongresu Kultury Pomorskiej zaplanowano na 24 kwietnia 2017 r. Zanim dowiemy się, jak wygląda stan kultury w naszym regionie, w marcu i kwietniu odbędzie się 17 spotkań tematycznych w różnych miejscowościach województwa.

 

Podczas debat wyjazdowych rozmowy będą dotyczyć przede wszystkim miejsca i znaczenia kultury w danej społeczności. Zaproszeni artyści, twórcy, prowadzący instytucje kultury, organizacje pozarządowe, aktywiści, animatorzy, menedżerowie, sponsorzy, przedstawiciele grup nieformalnych, urzędnicy oraz pozostali zainteresowani będą rozmawiać o problemach kultury w regionie. Nie zabraknie również prezentacji i promocji dobrych praktyk, dzielenia się rozwiązaniami i stwarzania sytuacji do osiągania porozumienia i równowagi, zgodnie z hasłem przewodnim kongresu – Kultura porozumienia.

 

Dlaczego Kongres Kultury Pomorskiej?

Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej. Odbyły się już setki rozmów zgodnie z hasłem „Kultura porozumienia”. Nie ulega wątpliwości, że kultura jest najważniejsza. Nie tylko gospodarka i polityka wynikają z kultury. Najpierw muszą być wartości, które powinny stanowić bazę, na której buduje się gospodarkę, politykę i relacje międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, można mówić o synergii społecznej.

Pomorze to region obfitujący w miejsca, w których powstawała historia. Mówiąc o kulturze naszego województwa, nie można zapominać o skomplikowanej, ale i różnorodnej spuściźnie, która powinna nas wzbogacać, a nie dzielić. Kultura powinna prowadzić do porozumienia i współpracy oraz wyznaczać standardy w komunikacji społecznej. Region i centrum nie powinny stanowić sprzeczności, tak jak kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna (off).

 

Spotkania i debaty w regionie

Blisko 2-letnie przygotowania do Kongresu Kultury Pomorskiej wchodzą w decydującą fazę. Jest wiele tematów, które podjęto podczas debat. Suma zebranych głosów będzie stanowić bazę, dzięki której wyciągane będą wnioski i przedstawiane postulaty. Kongres stworzy trwałą platformę wymiany poglądów i budowy najlepszych rozwiązań. Zaplanowano jeszcze kilkanaście wydarzeń, które zamkną pierwszy etap. W marcu i kwietniu 2017 r. będą miały miejsce obrady stolikowe – poświęcone wybranej problematyce – i obrady plenarne, które będą podsumowaniem cyklu. Po nich kongres będzie trwać nadal, być może za kilka lat znowu przyjmie formę ciągu zorganizowanych spotkań. Do tego czasu funkcjonować będzie jako monitor kultury pomorskiej i wykonawca postanowień proponowanych na obradach plenarnych. 

 

Harmonogram i zapisy na debaty

 20 marca-11 kwietnia 2017 – obrady tematyczne w 17 różnych lokalizacji w województwie pomorskim

 

24 kwietnia 2017 r., poniedziałek – Obrady plenarne, Teatr Wybrzeże, godz. 10.30–20.00, rejestracja od godz. 9.30

1. Część oficjalna (otwarcie)
2. Obrady plenarne, część I
        – prezentacje moderatorów z obrad stolikowych (do 5 minut każda, łącznie ok. 1-1,5 godz.)
3. Przerwa kawowa
4. Panel „Kultura na nowe czasy”
5. Obrady plenarne, część II
         – dyskusja plenarna „Kultura na Pomorzu”
6. Przerwa lunchowa
7. Dokończenie obrad, przyjęcie dokumentów (-u) kongresowych (-ego)
8.Cocktail/rozmowy kuluarowe

W panelu „Kultura na nowe czasy” wezmą udział: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (była minister kultury i dziedzictwa narodowego), Robert Biedroń (prezydent Słupska), Artur Celiński („Res Publica”), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Zobacz więcej informacji: Pomorski Kongres Kultury

 

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.