Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7fe45acb-b05e-47ea-b524-782d4e4be682.jpg Konferencja Zdrowy Pomorzanin 6  – zapisy ruszyły

Konferencja Zdrowy Pomorzanin 6 – zapisy ruszyły

Zdrowy Pomorzanin 5 w 2017 r. Fot. ODN w Słupsku

Cykl konferencji Zdrowy Pomorzanin został zainicjowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2010 roku, między innymi w odpowiedzi na: potrzeby środowiska oświatowego, chęć poprawy stylu życia pomorskich uczniów oraz jako platforma dialogu na temat współczesnych wyzwań profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych; pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za edukację, politykę społeczną i zdrowotną, ponadto do uczniów, rodziców, osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia. Celem spotkań jest podniesienie świadomości dotyczącej różnych zagadnień zdrowia uczniów oraz poprawa ich stylu życia. Konferencja zorganizowana w 2010 r. poświęcona była zaburzeniom odżywiania i wysiłkowi fizycznemu, podczas drugiej poruszono zagadnienia bezpiecznego klimatu społecznego w szkole – w tym zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, trzecie  spotkanie w roku 2015 odbyło się pod hasłem Zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, czwarte w 2016 dotyczyło odpowiedzi na pytanie Jaki wpływ mają nasze postawy i wybory na geny czyli nowe pokolenia. W 2017 roku konferencja dotyczyła zagadnień i problemów związanych z uzależnieniami od nowych technologii takim jak np. fonoholizm. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie profilaktyce zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Zapraszamy!

Rejestracja i szczegółowy program konferencji na stronie ODN w Słupsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.