Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konferencja w Toruniu 28.11 – Ład przestrzenny

Konferencja w Toruniu 28.11 – Ład przestrzenny

Architekci i urbaniści, planiści, prawnicy, specjaliści w dziedzinie ekologii krajobrazu i samorządowcy uczestniczyli w odbywającej się 28 listopada w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego konferencji na temat tego, jak tworzone lokalnie prawo może wpływać na ład w przestrzeni. Debata dotyczyła m. in. społecznej partycypacji w kształtowaniu przestrzeni i planowaniu rozwoju.

Podczas spotkania zaprezentowany został raport „Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania”. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego stworzył go interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków pod kierunkiem doktora Leszka Kozłowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

W sesji plenarnej wystąpił m. in. prof. Jacek Szlachta z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, który mówił na temat tego, co może przynieść polskim regionom nowa polityka spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. Sesji panelowej, w której uczestniczyli m. in. prof. Hubert Izdebski, prof. Maria Lewicka i prof. Igor Zachariasz, przewodniczył Olgierd Dziekoński. Województwo pomorskie reprezentowali natomiast: Jakub Pietruszewski – Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku oraz Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.

 

*na podstawie materiałów ze strony portalu województwa kujawsko-pomorskiego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.