Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/966ba538-a17a-4de6-961c-2f71156654ed.jpg Konferencja transportowa projektu INTERCONNECT

Konferencja transportowa projektu INTERCONNECT

Projekt INTERCONNECT - zaporoszenie

 

DATA: 22 lutego 2018 roku

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczy w Gdyni

Godziny warsztatów:  9-16.

 

Link do rejestracji uczestników: KLIKNIJ TUTAJ

Zaproszenie: KLIKNIJ TUTAJ

Agenda spotkania: KLIKNIJ TUTAJ

 

Ważną częścią projektu jest uzgodnienie koncepcji systemu transportu publicznego, który oferowałby społecznościom lokalnym szersze i bardziej zrównoważone opcje mobilności. Warsztaty będą obejmować zagadnienia związane z systemami biletowymi, modelami biznesowymi, systemami zarządzania i aspektami prawnymi zmian w transporcie regionalnym
i transgranicznym.

Podmioty zajmujące się w regionie organizacją i realizacją zadań transportowych są zaproszone do współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które pozwolą rozwinąć konkurencyjność i jednocześnie umożliwią zrównoważony rozwój w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i technologii. Spodziewamy się, że wyniki tych opracowań będą przydatne podczas dalszych działań planistycznych w Waszej Firmie, na terenie całego Pomorza, a także
w regionach sąsiadujących. Seminarium jest jednym z pięciu, jakie organizujemy w ramach projektu INTERCONNECT, a ich rezultaty będą analizowane. Konkluzje zostaną przedstawione interesariuszom transportu publicznego.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo uczestniczyć w seminarium i swoją wiedzą oraz zaangażowaniem przyczynicie się do jego sukcesu. Udział jest bezpłatny – obejmuje seminarium, warsztaty, lunch oraz kawę/herbatę.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 lutego 2018 r. pod adresem: agnieszka.wojtach@innobaltica.pl.
 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.