Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b0f2e8d3-3367-46ae-8300-9dadef3bdebf.jpg Konferencja projektu INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60

Konferencja projektu INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60

Incone60_logo

Projekt INCONE60 wpisuję się politykę rozwoju żeglugi śródlądowej i ma na celu opracowanie koncepcji stworzenia alternatywnej trasy transportowej wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60 i połączenie jej z siecią innych śródlądowych dróg wodnych – E30, E40 i E70.

Projekt INCONE60 będzie skupiał się na realizacji trzech głównych zadań:

  • Przygotowanie kompleksowego raportu na temat obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej regionów w kontekście rozwoju lokalnych portów Południowego Bałtyku;
  • Stworzenie komputerowego modelu przepływu towarów;
  • Przeprowadzenie pilotażu innowacyjną jednostką wzdłuż MDW E60 na odcinku Port Oostende – Port Kłajpeda. Jego celem będzie pokazanie możliwości transportu ładunków i pasażerów wzdłuż MDW E60.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o możliwości udziału w konferencji:

Instytut Morski w Gdańsku

Zakład Ekonomiki i Prawa

tel. 301 16 41 wew. 36

e-mail:  incone60@im.gda.pl

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.