Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/81f8cb37-0177-4a61-a3fa-f585bb0f6fd1-3-scaled.jpg Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Depositphotos

Co udało się osiągnąć dzięki 300 mln EUR z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, aby uczynić region bardziej innowacyjnym, lepiej dostępnym i bardziej zrównoważonym? Ponad 100 zrealizowanych projektów z udziałem ponad 1000 organizacji z krajów nadbałtyckich potwierdza, że współpraca jest kluczem do otwarcia się na nowe rozwiązania.

W konferencji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2019 będą uczestniczyć m.in. członkowie Komitetu Monitorującego i ich krajowe podkomitety, partnerzy projektów i platform, koordynatorzy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu.

Zachęcamy beneficjentów do prezentowania rezultatów ich projektów w trakcie konferencji, a platformy projektowe do podzielenia się doświadczeniami z synchronizacji wyników.

Agenda konferencji będzie dostępna pod koniec 2018 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.