Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/53478b3d-c5cb-46d5-bb77-157ead5e9715.jpg Komu potrzebny jest doradca zawodowy? To początek drogi każdego, kto poszukuje pracy

Komu potrzebny jest doradca zawodowy? To początek drogi każdego, kto poszukuje pracy

Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Z usług doradców korzystają i pracownicy, i pracodawcy. Konferencja „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania" zgromadzała 24 maja 2018 r. liczne grono specjalistów z całego regionu. Rozmawiano o międzykulturowości, rynku pracy i cudzoziemcach, którzy chętnie przyjeżdżają na Pomorze.

 

– Współczesny rynek pracy jest dla nas dużym wyzwaniem – mówi Mieczysław Struk, marszałek. – Coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w województwie pomorskim. Nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych ośrodkach, np. w Chojnicach czy Kartuzach. Doradcy zawodowi to nieoceniona pomoc w odpowiednim kierowaniu ich potencjału. W końcu zarządzanie talentami to kluczowe zadanie, jakie związane jest z poradnictwem zawodowym – wyjaśnia Struk.

 

Otwieramy się na różnorodność

Doradcy zawodowi dowiedzieli się, jak z sukcesem korzystać z różnorodności i przeobrażeń rynku pracy. W obliczu coraz większej liczby imigrantów w województwie pomorskim potrzebna jest zmiana strategii poradnictwa zawodowego. – Zmieniła się grupa docelowa, z którą pracują doradcy zawodowi – wyjaśnia Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Znaczną grupą na rynku pracy stali się obcokrajowcy. Potrzebują nie tylko pośredników, ale też pomocy w poszukiwaniu talentów i wskazywaniu najlepszych dróg rozwoju. Ważne jest też to, że chcemy każdemu imigrantowi zapewnić taką samą jakość obsługi, jaką proponujemy naszym mieszkańcom. Dlatego staramy się szkolić i wyposażać w nową wiedzę współpracujących z cudzoziemcami doradców – podkreśla Witkowska.

Dyskusje na konferencji krążyły wokół najważniejszych zmian, jakie obserwowane są na rynku pracy. A wśród nich wymienia się m.in. znaczący wzrost liczny ofert pracy, powiększającą się lukę kompetencyjną, zmniejszająca się liczba pracowników, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz rosnące zjawisko imigracji zarobkowej. Rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy powodują, że pracodawcy mają problemy ze znalezieniem pracowników. – Bardzo chciałbym, by region był jeszcze bardziej otwarty na różnorodność i imigrantów – mówi Mieczysław Struk. – Dlatego też wspieramy cudzoziemców w poszukiwaniu pracy oraz w łatwiejszym odnalezieniu się w codziennym życiu w naszym województwie. Między innymi poprzez doradców oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi – dodaje Struk.

 

Model Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego jest elementem wsparcia mieszkańców regionu w poszukiwaniu drogi zawodowej. System opiera się na partnerstwie, wymianie informacji oraz dzieleniu się dobrymi praktykami pomiędzy m.in. szkołami, powiatowymi urzędami pracy, centrami integracji społecznej, organizacjami pozarządowymi, akademickimi biurami karier, ochotniczymi hufcami pracy, poradniami psychologicznymi i pedagogicznymi. Jest to sieć kontaktów i współpraca specjalistów różnych dziedzin i wielu instytucji. Ważną rolę w PSPZ odgrywają doradcy zawodowi, którzy skupieni są w czterech grupach roboczych: metropolitalnej, słupskiej, południowej i nadwiślańskiej.

Działania PSPZ koordynują: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Edukacji i Sportu) oraz Centrum Nauczycieli w Gdańsku. Więcej informacji o poradnictwie zawodowym w Pomorskiem na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.