Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ccf63fa5-9edd-4c60-890c-407085a9c46e.jpg Jeszcze nie zamykają Witkacego. Przedłużenie prezentacji największej na świecie kolekcji dzieł artysty

Jeszcze nie zamykają Witkacego. Przedłużenie prezentacji największej na świecie kolekcji dzieł artysty

Portret Neny Stachurskiej

W Muzeum Pomorza Środkowego, w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku do końca października 2017 r. można oglądać prace należące do największej na świecie kolekcji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dzieła będzie można ponownie zobaczyć dopiero za rok w innym miejscu.

 

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie wystawą, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przedłużyło do końca października (zamiast do zaplanowanego wcześniej 1 października) czas prezentowania w Zamku Książąt Pomorskich słupskiej kolekcji dzieł Witkacego. Prace konserwatorskie i przygotowawcze do przeniesienia zbioru do Słupskich Spichlerzy Sztuki, gdzie powstanie nowa ekspozycja, rozpoczną się dopiero w listopadzie. W nowej aranżacji i miejscu wystawa wróci jesienią 2018 roku.

 

Nowa siedziba

Ponad 260 obrazów, archiwalia, pierwodruki i fotografie zostaną przygotowane do prezentacji w nowej siedzibie w rewitalizowanym Białym Spichlerzu przy ulicy Partyzantów, w którym – obok Witkacego – znajdą się m.in. ekspozycje poświęcone sztuce współczesnej i powojennemu osadnictwu w regionie. Obrazy będą poddane specjalistycznym działaniom konserwatorskim, a także zyskają oprawy zabezpieczające je przed zniszczeniem i dopasowane do nowej aranżacji.

 

Jedyna taka wystawa

Jedyna w Polsce i na świecie stała wystawa prac plastycznych tego artysty prezentuje ponad 100 pastelowych portretów, w większości wykonanych w ramach Firmy Portretowej S.I. Witkiewicz, kilka obrazów olejnych, kilka rysunków. Dzieła z lat 1904-1924 prezentowane są w układzie chronologicznym, natomiast portrety powstałe w okresie działania firmy – przeważnie w układzie typologicznym (w zależności od typu regulaminowego, typu ikonograficznego, niekiedy także od osoby portretowanej). Odwiedzający mają możliwość zapoznania się z pracami reprezentatywnymi dla wszystkich faz twórczości Witkacego (od okresu młodzieńczego do portretów powstałych w ostatnich miesiącach życia artysty).

 

Twórczość artysty

Wśród prac młodzieńczych na uwagę zasługuje olejny „Autoportret” z odbicia w szybie (z „Widokiem Wawelu” na odwrociu) – najwcześniejszy znany wizerunek własny artysty. Podczas pobytu artysty w Rosji powstała m.in. „Kompozycja”, a „Pejzaż australijski” to nawiązanie do wyprawy etnograficznej Bronisława Malinowskiego (z 1914r.). Z okresu przynależności Witkacego do awangardowego ugrupowania formistów pochodzą m.in. olejna kompozycja „Jowisz zmieniający się w byka” oraz ołówkowy akt.

Ekspozycja to również pastelowe portrety wykonane w ramach działającej od 1925 r. jednoosobowej Firmy Portretowej S.I.Witkiewicz, nastawionej na działalność usługowo-zarobkową. Relacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zostały sprecyzowane w regulaminie, wydanym drukiem w 1928 r. w formie afisza i w 1932 r. w formie książeczki, prezentowanych na wystawie. W ofercie było 7 rodzajów portretów, 6 z nich zamówić mógł każdy, zależnie od upodobań, a także od możliwości finansowych. Jedynie wizerunki typu C (i jego pochodne), wykonywane pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie miały swojej ceny – powstawały zazwyczaj podczas spotkań towarzyskich organizowanych w domach przyjaciół.

 

Sygnowanie portretów

Artysta niemal wszystkie portrety sygnował, podawał ich typ, czas powstania (często nawet datę dzienną). Szczegółowe adnotacje o zażytych środkach mają swoje źródło w badawczo-eksperymentatorskich zainteresowaniach Witkacego, który chciał określić, jaki jest wpływ poszczególnych specyfików na postrzeganie otaczającego świata, a w konsekwencji, na formę artystyczną powstających prac. Warto zwrócić uwagę na portrety podwójne. Interesujące są także wizerunki, w których model ucharakteryzowano na postać historyczną (np. filozof Jan Leszczyński przedstawiony jako Robespierre).

 

Ekspozycja uzupełniająca

W gablotach wyłożono pierwodruki książek S.I. Witkiewicza, pocztówki i kartki pisane do znajomych oraz oryginalne fotografie oraz współcześnie wykonane reprodukcje fotograficzne kilku prac oraz zdjęć przedstawiających artystę w otoczeniu bliskich mu osób. Uzupełnieniem ekspozycji prac plastycznych są, wykonane z oryginalnych negatywów pozostawionych przez Witkacego, fotografie lokomotyw (z lat 1899-1900) oraz słynnych min (z lat 30. XX w.) wg negatywów Jana Głogowskiego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.