Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/efce4314-c0c7-4070-ba32-298af1b2a221-1.jpg Jesteś właścicielem lub zarządcą przystani bądź pomostu kajakowego? Zgłoś je do pomorskiej bazy

Jesteś właścicielem lub zarządcą przystani bądź pomostu kajakowego? Zgłoś je do pomorskiej bazy

Stanica na Słupi w Ustce. Fot. Włodzimierz Wolski

Nowo tworzona baza przystani kajakowych ma być kompleksową informacją o możliwościach uprawiania turystyki kajakowej w województwie pomorskim. Zgłoszenie i rejestracja są bezpłatne.

 

Realizując przedsięwzięcie strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe, samorząd województwa pomorskiego zaprasza właścicieli, operatorów i zarządców ogólnodostępnych przystani, stanic oraz pomostów kajakowych do zgłaszania i rejestracji swojej oferty w bazie przystani kajakowych, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

 

Łatwiej znajdziesz wypożyczalnie sprzętu i nie tylko

Z bazy danych będą mogli skorzystać wszyscy. Kajakarze bez problemów, w jednym miejscu znajdą potrzebne informacje o dostępnych wypożyczalniach sprzętu, polach namiotowych oraz punktach obsługi. Natomiast informacje o operatorach turystyki kajakowej i ich usługach będzie można znaleźć w ogólnodostępnej bazie.

 

Jak zgłosić obiekt?

Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1. Zgłoszenie należy wysłać – zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym – na adres: kajaki@pomorskie.eu

 

Gdzie będzie można znaleźć przystanie i stanice?

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty, po weryfikacji, zostaną ujęte w bazie danych przystani, pomostów i stanic kajakowych działających na terenie województwa pomorskiego. Baza zamieszczona zostanie na powstającej stronie internetowej www.kajaki.pomorskie.eu, promującej turystykę kajakową.

 

Jak można zrezygnować?

Po wpisie do bazy w każdej chwili można zgłosić (pisemnie lub e-mailowo) bez żadnych konsekwencji rezygnację z publikacji oferty w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji. Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania bazy danych znajdują się w regulaminie naboru.

 

Zobacz:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.