Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jesteś na wypowiedzeniu lub grozi Ci zwolnienie z pracy? Zdobądź nowe kwalifikacje i znajdź zatrudnienie

Jesteś na wypowiedzeniu lub grozi Ci zwolnienie z pracy? Zdobądź nowe kwalifikacje i znajdź zatrudnienie

Fot. ©Depositphotos/photography33

Decyzją Zarząd Województwa Pomorskiego ponad 70 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczonych zostanie m.in. na doradztwo zawodowe, specjalistyczne kursy i szkolenia. Rozpoczną się one jeszcze w tym roku. Z pomocy skorzystają też osoby, które będą chciały założyć własną firmę.

 

W wyniku konkursu wybranych zostało 46 projektów. Są one współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie skierowane będzie do pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją. Z pomocy skorzystają także osoby zwolnione z pracy, np. w związku ze złą sytuacją finansową firmy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Projekty przygotowane są dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.

 

Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika

Specjaliści pomogą uczestnikom projektu w określeniu ścieżki zawodowej. Dla każdego przygotowane zostaną Indywidualne Plany Działania. Organizowane będą też szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. W zależności od potrzeb uczestnicy skorzystają z kursów, staży i praktyk, studiów podyplomowych oraz tzw. dodatku relokacyjnego. Przysługiwać on będzie osobom, które podejmą pracę w innym mieście, a co za tym idzie zdecydują się na zmianę miejsca zamieszkania.

Jeśli z Indywidualnego Planu Działania będzie wynikało, że uczestnik projektu ma predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie skierowany na specjalne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Będzie mógł się także starać o bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy, a ponadto wsparcie pomostowe (doradcze i finansowe) w początkowej fazie jej działalności.

 

Przewidywane efekty realizacji projektów:

  • 3 875 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy otrzyma wsparcie,
  • 2 149 osób po opuszczeniu projektu podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie,
  • 3 523 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje przydatne na rynku pracy.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.