Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jesteś lokalnym działaczem? Masz pomysł, jak zmieniać najbliższe otoczenie? Zgłoś się do programu Smart Metropolia

Jesteś lokalnym działaczem? Masz pomysł, jak zmieniać najbliższe otoczenie? Zgłoś się do programu Smart Metropolia

Kongres Smart Metropolia 2017

Wsparcie finansowe, a także udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach podczas międzynarodowego kongresu. Uzyskaj stypendium Smart Metropolia. Pospiesz się, nabór podań kończy się 20 sierpnia 2018 r.

 

Smart Metropolia to największa w Polsce konferencja poświęcona obszarom metropolitalnym. Przybywają na nią politycy, samorządowcy i eksperci z całego kraju oraz z zagranicy. Obrady odbywać się będą w gdańskim AmberExpo 20 i 21 września 2018 r.  

 

Nowy program

To będzie pierwsza edycja programu stypendialnego, który towarzyszy kongresowi Smart Metropolia. – Chcemy ufundować stypendia o wysokości dwóch tys. zł dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej dotyczącej tematyki miejskiej oraz metropolitalnej – mówi Michał Glaser, dyrektor Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Budujemy wspólnotę metropolitalną, a dzięki takim stypendiom możemy zaprosić do współpracy nowych, ciekawych ludzi. Wiem, że jest ich sporo, i że mają w sobie wielki potencjał kreatywnych i ciekawych pomysłów – dodaje Glaser.

 

Kto może zostać stypendystą?

W konkursie stypendialnym mogą wystartować zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i instytucji samorządu terytorialnego. O stypendium mogą starać się też studenci i pracownicy naukowi, a także osoby prywatne, które interesują się tematyką poruszaną podczas debat. W zgłoszeniu należy przedstawić konspekt wybranego przez siebie panelu dyskusyjnego oraz zaprezentować swoją dotychczasową działalność. Dodatkowe punkty komisja konkursowa może przyznać za dorobek naukowy w danej dziedzinie.

 

Smart Metropolia

Stypendyści będą brać czynny udział w obradach siódmego kongresu Smart Metropolia. Zajmą się np. moderacją dyskusji. W tym roku motywem przewodnim obrad będą aktualne i perspektywiczne działania umożliwiające mieszkańcom życie w metropolii. Spotkania prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów i sesji kreatywnych.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.