Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jest zgoda radnych. Nieruchomości będą przekazane Szpitalowi Reumatologicznemu w Sopocie

Jest zgoda radnych. Nieruchomości będą przekazane Szpitalowi Reumatologicznemu w Sopocie

Zakład Balneologiczny w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

Podczas XXXIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni wyrazili zgodę na przekazanie nieruchomości położonych w Sopocie na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Wartość terenów wraz z budynkami wynosi ponad 87 mln zł.

 

Przekazanie prawa własności obejmuje nieruchomości położone w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 1-3,5, na placu Zdrojowym 3 oraz przy ul. 23 Marca 93. Szpital nieodpłatnie je użytkował. Nieruchomości otrzyma spółka utworzona z przekształcenia Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

 

Korzyści płynące z przekazania nieruchomości

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległym samorządowi województwa pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego zamierza go przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu w spółkę prawa handlowego szpital otrzyma na własność nieruchomości, z których korzystał do prowadzenia swojej działalności.

Zmiana formy prawnej przyczyni się do uwiarygodnienia szpitala dla kontrahentów. Pozwoli też na pozytywną ocenę wiarygodności dla współpracujących podmiotów m.in. przez instytucje finansowe. Ponadto szpital będzie mógł swobodnie dysponować majątkiem trwałym np. poprzez kształtowanie cen wynajmu i dzierżawy za 1 mkw powierzchni czy poszukiwanie partnerów do zagospodarowania nieużywanego majątku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.