Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kultura według artystów, polityków i biznesmenów. Przyjdź na Kongres Kultury Pomorskiej!

Kultura według artystów, polityków i biznesmenów. Przyjdź na Kongres Kultury Pomorskiej!

Scena z „Wesołych kumoszek z Windsoru" w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Fot. Dawid Linkowski/Gdański Teatr Szekspirowski

W 18 dyskusjach i rozmowach w różnych miejscowościach województwa pomorskiego od 20 marca do 11 kwietnia 2017 r. brali udział nie tylko artyści, animatorzy i aktywiści życia kulturalnego, ale też politycy, urzędnicy i biznesmeni. Podsumowanie kultury porozumienia będzie miało miejsce 24 kwietnia 2017 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

 

Kongres Kultury Pomorskiej to nie tylko podsumowanie dwuletnich działań i rozmów (spotkania stolikowe od 20 marca do 11 kwietnia 2017 r.) o sztuce wizualnej, literaturze, muzyce alternatywnej i poważnej, teatrze, tradycji i dziedzictwie, materialnym i niematerialnym dorobku kulturalnym Pomorza, o pieniądzach i kulturze, ale także obywatelska postawa ludzi, którzy rozwój społeczny rozumieją przede wszystkim poprzez działania kulturalne. Nic tak nie określa społeczeństw, jak ich stosunek do własnego dziedzictwa i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

 

Dlaczego Kongres Kultury Pomorskiej?

Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej. Od tego momentu przeprowadzono setki rozmów. Głównym hasłem, które przyświeca tej inicjatywie, jest „kultura porozumienia”. Nie ulega wątpliwości, że kultura jest najważniejsza. Nie tylko gospodarka i polityka wynikają z kultury. Najpierw muszą być wartości, które powinny stanowić bazę, na której się buduje gospodarkę, politykę i relacje międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, można mówić o synergii społecznej. Pomorze to region obfitujący w miejsca, w których powstawała historia. Mówiąc o kulturze, nie można zapominać o skomplikowanej, ale i różnorodnej spuściźnie, która powinna wzbogacać, a nie dzielić ludzi. Tematów podjętych podczas debat jest wiele. Kongres nie tylko je przedstawi, ale stworzy trwałą platformę wymiany poglądów i budowy najlepszych rozwiązań. Będzie trwać nadal, być może za kilka lat znowu przyjmie formę ciągu zorganizowanych spotkań. Do tego czasu funkcjonować będzie jako monitor kultury pomorskiej i wykonawca postanowień proponowanych na obradach plenarnych.

 

Co to jest kultura porozumienia?

To w największym skrócie proces i metoda komunikacji. W kulturze porozumienia nie chodzi o to, by mieć rację za wszelką cenę. Można, a często wręcz należy, być wiernym swoim poglądom. Jednak są wartości, wokół których należy tworzyć konsensus. Taką sumą wartości jest kultura. Rozumiana szeroko – od elementarnego aktywizmu do kultury wysokiej, od nieskrępowanej twórczości amatorskiej, przez główny nurt, po wyrafinowaną awangardę. Kongres Kultury Pomorskiej został wymyślony i zaprojektowany w środowisku organizacji pozarządowych. Partnerami organizatorów są organizacje społeczne oraz instytucje kultury. Patronatem objęli go przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych. Spotkania prowadzili specjaliści z różnych ośrodków, pokoleń i estetyk. To jest przejaw właściwego pojmowania  kultury porozumienia. Powstał fundament, jest na czym budować.

 

Kultura na nowe czasy

W panelu „Kultura na nowe czasy” udział wezmą: Robert Biedroń (prezydent Słupska), Artur Celiński („Res Publica”), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

 

  • Kongres Kultury Pomorskiej – obrady plenarne
  • 24 kwietnia 2017 r., poniedziałek, godz. 10.30–20.00
  • Teatr Wybrzeże
  • Targ Węglowy w Gdańsku
  • udział w finale wymaga rejestracji, której można dokonać na stronie: Kongres Kultury Pomorza
  •  

Program
godz. 9.30
– rejestracja
godz. 10.30 – część oficjalna (otwarcie)
godz. 11.00-12.00 – obrady plenarne, część I
– prezentacje moderatorów z obrad stolikowych, odbywających się od 20 marca do 11 kwietnia 2017
godz. 12.00-12.15 – przerwa kawowa
godz. 12.15-14.00 – panel „Kultura na nowe czasy”; paneliści i głosy z sali
godz. 14.00-15.15 – przerwa
godz. 15.15-19.00 – obrady plenarne, część II – dyskusja plenarna „Kultura na Pomorzu” zakończona przyjęciem dokumentów kongresowych; głosy zamówione, głosy z sali
godz. 19.00-20.00 – cocktail, rozmowy kuluarowe

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.