Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/dd9e2c22-bd84-4e45-942d-edfdaeab6c0d-1.jpg Jak znaleźć pracownika i zatrzymać go w firmie? Cykl darmowych spotkań „Pomorskie. Dobre miejsca pracy”

Jak znaleźć pracownika i zatrzymać go w firmie? Cykl darmowych spotkań „Pomorskie. Dobre miejsca pracy”

Fot. mat. prasowe WUP Gdańsk

Specjalne spotkania dla pracodawców w całym województwie pomorskim dotyczyć będą jakości pracy, sposobów na znalezienie pracownika oraz rozwoju zawodowego. W dyskusjach wezmą udział specjaliści HR, eksperci zarządzania czasem pracy i różnorodności kulturowej.

 

Celem warsztatów jest inspirowanie pracodawców do tworzenia dobrych miejsc pracy. Będzie to dziewięć spotkań, a pierwsze z nich odbyło się w Bytowie 26 kwietnia 2019 r. Spotkania przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy, uczelniami wyższymi oraz instytucjami wsparcia biznesu.

 

Konkurencyjna firma

Spotkania z pracodawcami będą dotyczyć aktualnych wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem firm i zaspokajaniem ich potrzeb kadrowych. Specjaliści przedstawią możliwe formy wsparcia pracodawców w zakresie poszukiwania wykwalifikowanych pracowników. Dowiedzą się, jak wykorzystywać potencjał różnorodności swojego zespołu oraz wspierać ich rozwój zawodowy. W każdej firmie można niewielkim nakładem kosztów poprawić konkurencyjność miejsca pracy, a wymiana doświadczeń, dobre praktyki i dyskusja mogą być inspiracją do zmian.

 

 

Dobre miejsce do pracy, czyli jakie?

Dobre miejsca pracy to takie, gdzie każdy pracownik ma możliwość rozwijać się zawodowo, zdobywać nowe kompetencje i podnosić swoje kwalifikacje. O potrzebie rozwoju zawodowego specjaliści porozmawiają z pracodawcami w Bytowie, Kościerzynie i Gdyni.

Dobre miejsca pracy to takie, gdzie umiejętne zarządza się różnorodnością wieku zespołu. Wydłużanie aktywności zawodowej w firmie będzie tematem przewodnim spotkań w Bytowie, w Słupsku, Człuchowie, Nowym Dworze Gdańskim oraz w Gdańsku.

Dobre miejsce pracy to także takie, gdzie pracownicy nie są dyskryminowani ze względu na odmienność kulturową, to miejsca sprzyjające włączeniu społecznemu pracowników spoza granic Polski. Różnorodność kulturowa w zespole już 9 maja 2019 r. na spotkaniu w Gdańsku.

 

Program spotkań „Pomorskie. Dobre miejsca pracy”

  • 26 kwietnia, Bytów, temat „Rozwój i kwalifikacje”, współorganizator PUP Bytów;
  • 9 maja, Gdańsk, temat „Różnorodność kulturowa”, współorganizator Olivia Business Centre;
  • 22 maja, Kościerzyna, temat „Rozwój i kwalifikacje”, współorganizator PUP Kościerzyna;
  • 24 maja, Bytów, temat „Zarządzanie różnorodnością wieku – wydłużanie aktywności zawodowej”, współorganizator PUP Bytów;
  • 6 czerwca, Słupsk, temat „Zarządzanie różnorodnością wieku – wydłużanie aktywności zawodowej”, współorganizator PUP Słupsk;
  • 12 czerwca, Człuchów, temat „Zarządzanie różnorodnością wieku – wydłużanie aktywności zawodowej”, współorganizator PUP Człuchów;
  • 12 września, Nowy Dwór Gdański, temat „Zarządzanie różnorodnością wieku – Wydłużanie aktywności zawodowej”, współorganizatorzy PUP Malborki PUP Nowy Dwór Gdański;
  • 16 października, Gdańsk, temat „Zarządzanie różnorodnością wieku – wydłużanie aktywności zawodowej”, współorganizator Politechnika Gdańska;
  • listopad, Gdynia, temat „Rozwój i kwalifikacje”, współorganizator PUP Gdynia

 

Informacje dotyczące rekrutacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.