Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak zmieni się centrum Żukowa i tereny wokół zespołu poklasztornego norbertanek? Prawie 7 mln zł na rewitalizację

Jak zmieni się centrum Żukowa i tereny wokół zespołu poklasztornego norbertanek? Prawie 7 mln zł na rewitalizację

Projektowane centrum kultury w zrewitalizowanym starym spichlerzu w Żukowie

Park z podświetlaną fontanną, miniplace zabaw dla dzieci, nowe ławeczki i oświetlenie. Będzie nowe miejsce spotkań i pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. Żukowo dba o swoich mieszkańców i piękne otoczenie.

 

Odnowienie starego centrum Żukowa i utworzenie Centrum Aktywności Rodzin to projekty, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski uroczyście podpisali umowy 27 lipca 2017 r. w Żukowie.

 

Stare jak nowe

Stare centrum Żukowa to okolice zespołu poklasztornego norbertanek i ulicy 3 Maja. Projekt „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” zakłada modernizację i adaptację zabytkowego spichlerza z końca XIX w., zagospodarowanie terenów przy klasztorze norbertanek oraz modernizację ul. 3 Maja.  Obejmie ona wymianę chodników i oświetlenia, ustawione zostaną  ławki, donice, śmietniki, i  oznakowanie pionowe.

Planowana jest także adaptacja terenu przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie – powstanie tu park miejski. Dzięki pracom niezbędnym do stworzenia zielonego miejsca odpoczynku, zostaną zrewitalizowane istniejące skarpy, zbudowane schody terenowe oraz system ścieżek i oświetlenia. Będą też ustawione nowe ławki i śmietniki, a dla najmłodszych powstaną dwa miniplace zabaw. Największą ozdobą parku będzie 12-dyszowa podświetlana fontanna. Zostanie stworzone miejsce, gdzie będą świadczone usługi społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i gospodarcze.
Wartość inwestycji to blisko 11,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 6,5 mln zł.

 

 

Dla rodzin, osób potrzebujących wsparcia

W Żukowie powstanie ośrodek dziennej opieki, w którym będą odbywać się zajęcia różnego rodzaju terapii grupowych i indywidualnych dla osób potrzebujących wsparcia, niesamodzielnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieporadnych życiowo, starszych i niepełnosprawnych. Będą działać m.in. klub dobrych rodziców, kreatywna akademia dziecka i klub seniora.
Wartość projektu wynosi ponad 500 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 450 tys. zł.

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.