Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak otworzyć się na imigrację i przyciągnąć talenty z całego świata. Czy cudzoziemcy są ratunkiem dla pomorskiej gospodarki?

Jak otworzyć się na imigrację i przyciągnąć talenty z całego świata. Czy cudzoziemcy są ratunkiem dla pomorskiej gospodarki?

Forum PORP

Od kilku miesięcy liczba oferowanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy bije rekordy. Pomorzanie mają coraz mniejszy problem ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia. Pracodawcom coraz trudniej znaleźć pracowników. Ratunkiem dla gospodarki może być emigracja zarobkowa cudzoziemców.

 

Pracodawcy muszą przygotować się na coraz większy niedobór pracowników. By zachęcić obcokrajowców do pracy u nas, należy otworzyć się na imigrację i przyciągnąć talenty z całego świata, które wpłyną na rozwój pomorskiej gospodarki. To jeden z wniosków uczestników forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 

Pomorskie w czołówce

Województwo pomorskie znajduje się na 5. miejscu w kraju pod względem PKB i na 4. pozycji pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców. Zmniejsza się też liczba osób bezrobotnych – jesteśmy na 4. miejscu, a wyprzedzają nas województwa: wielkopolskie, małopolskie i śląskie. W urzędach pracy pojawia się łącznie ok. 10 tys. nowych ofert pracy, a rekordowy pod względem był sierpień – w urzędach zgłoszono aż 12,3 tys. wolnych miejsc pracy.

 

Jak rozwiązać problemy kadrowe pracodawców

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, 30 listopada 2017 r. odbyło się Forum „Kadry dla pomorskiej gospodarki”, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu samorządu województwa pomorskiego przy współudziale Agencji Rozwoju Pomorza oraz Invest in Pomerania.

– Rynek pracy to system naczyń połączonych – mówił Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Wzrost koniunktury gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości powoduje, że powstają nowe miejsca pracy, ludzie chętniej podejmują zatrudnienie, a pracodawcy szukają coraz więcej pracowników. Oznacza to spadek bezrobocia, który cieszy. A jednocześnie niska stopa bezrobocia, należąca do najniższych w kraju oraz nieubłagana demografia powodują, że kurczą się regionalne zasoby pracy – twierdził marszałek. Jednocześnie podkreślił, jak istotna w tej sytuacji jest aktywizacja osób biernych zawodowo oraz inwestowanie w podwyższanie wiedzy i rozwój kompetencji pracowników. O niskiej podaży pracy mówiła również Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku: – Już teraz brakuje rąk do pracy, a perspektywy na najbliższe lata nie są najlepsze. W 2025 roku, a więc w niedalekim czasie, na rynku pracy będzie około 80 tysięcy mniej osób. Dlatego tak ważne obecnie są kształcenie ustawiczne, doradztwo zawodowe i zatrudnianie cudzoziemców. Trzeba działać, by brak pracowników nie był tak bardzo odczuwalny dla pracodawców.

 

Inwestycja w pracownika

Piotr Ciechowicz z Agencji Rozwoju Pomorza zwrócił uwagę, jak wiele zmian zaszło na rynku pracy w ciągu ostatnich kilku lat. – Obecnie priorytetem jest dotarcie do potencjalnych pracowników – mówił. – Na pomorskim rynku pracy działa wielu zagranicznych inwestorów, zwiększyła się też aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw, ale sukcesów nie osiągniemy bez pracowników.

Oczekiwania pracodawców i pracowników często rozmijają się, a kompetencje absolwentów nie są dopasowane do wymagań rynku pracy. Pracodawcy powinni zadbać o kształcenie ustawiczne i konieczność podnoszenia kompetencji pracowników, w których trzeba inwestować, by chcieli zostać i wspierać rozwój przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne jest też pokazywanie naszego województwa jako miejsca, gdzie dobrze się mieszka i pracuje, tak by to właśnie tutaj chcieli podejmować pracę specjaliści polscy i zagraniczni.

 

Cudzoziemcy ratunkiem dla pomorskiej gospodarki

Marcin Nowicki z Centrum Myśli Strategicznych jako wstęp do dyskusji o mobilności na rynku pracy oraz integracji cudzoziemców przedstawił dwa modele traktowania migracji zarobkowej. W pierwszym, pracownik imigrant postrzegany jest jako ktoś, kto ma zapełnić lukę na rynku pracy i stanowi jedynie tanią siłę roboczą. Drugi model postrzega imigrację jako wzbogacenie kulturowe i kompetencyjne zarówno naszego społeczeństwa, jak i każdego przedsiębiorstwa, gdzie pracuje multikulturowy i wielopokoleniowy zespół. – Musimy się otworzyć na imigrację, ale trzeba zrobić to w sposób mądry, tj. przyciągać talenty z całego świata, ludzi, którzy podniosą nam potencjał gospodarki. Z dnia na dzień nie wykształcimy w Polsce potrzebnych specjalistów, bo po prostu demograficznie nie ma ludzi na rynku – przekonywał Marcin Nowicki.

Uczestnicy byli zgodni, że należy korzystać z możliwości zatrudniania obcokrajowców. Rozmawiali o tym, że racjonalna, prowadzona w mądry sposób polityka migracyjna w stosunku do obcokrajowców, w szczególności obywateli Ukrainy, może być receptą na uzupełnienie braków kadrowych na pomorskim rynku pracy. – Musimy zadbać o stworzenie im przyjaznych warunków pracy, o to by dyplomy zdobyte przez nich we własnym kraju były w Polsce honorowane – mówiła Jolanta Szydłowska z Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Podkreślano też konieczność uproszczenia procedur dopuszczających obcokrajowców do pracy na pomorskim rynku oraz potrzebę przygotowania pakietu informacyjnego dla obcokrajowców, wskazującego, gdzie jest praca i kto poszukuje pracownika.

 

Warsztaty

Uczestnicy wydarzenia, oprócz udziału w debatach, korzystali z warsztatów na temat pozyskiwania pracowników, komunikacji z pokoleniem Y i Z oraz zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Zainteresowani mogli również porozmawiać z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, Gdańskiego Urzędu Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery oraz Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do włączenia się uczestników w podjęcie działań zmierzających do większego rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.