Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? Specjalne szkolenie dla agencji zatrudnienia

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? Specjalne szkolenie dla agencji zatrudnienia

Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy – wyzwania dla agencji zatrudnienia, szkolenie

Ponad 130 przedstawicieli agencji zatrudnienia, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i powiatowych urzędów pracy szkoliło się w temacie zatrudniania cudzoziemców. Rozmawiano m.in. o zezwoleniach na pracę sezonową, czyli nowej formie rekrutowania obcokrajowców.

 

Jak legalnie angażować obywateli Ukrainy na pomorskim rynku pracy? Regulacje prawne dotyczące pracy tymczasowej i nietypowe formy zatrudnienia – outsourcing i leasing pracowniczy. Legalność pobytu cudzoziemców i kontrole straży granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy w agencjach zatrudnienia.  To tylko część zagadnień poruszanych podczas bezpłatnego szkolenia „Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy – wyzwania dla agencji zatrudnienia”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

O bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników transgranicznych

Eksperci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej omawiali zagadnienia dotyczące regulacji prawnych dotyczących pracy tymczasowej, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników transgranicznych, a także informowali o nowej formie zatrudniania cudzoziemców – zezwoleniach na pracę sezonową.

 

 

Sprawne działanie agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia – jako jedna z instytucji rynku pracy – reprezentujące sektor prywatny pełnią też ważną rolę w kreowaniu sytuacji na pomorskim rynku pracy. Ich działalność, będąca uzupełnieniem dla usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy, ma wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Posiadając aktualną wiedzę wynikającą ze zmian regulacji prawnych w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków, agencje zatrudnienia mają większe szanse na sprawne działanie i świadczenie usług na wysokim poziomie.

 

Pomorskie agencje pracy

W województwie pomorskim czynnie działają 573 agencje pracy. Kontrolą jakości świadczonych przez nie usług zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu marszałka województwa.

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.