Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/448f8572-5bac-4ef0-aa42-3c3d84479ecf.jpg Jak legalnie zatrudniać cudzoziemców? Ponad 500 pracodawców z pomorskich firm zostało przeszkolonych

Jak legalnie zatrudniać cudzoziemców? Ponad 500 pracodawców z pomorskich firm zostało przeszkolonych

Warsztaty o zatrudnianiu cudzoziemców w Kartuzach

Legalizacja pobytu obcokrajowców, kontrola legalności zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową po wprowadzeniu na początku roku 2018 nowych zasad zatrudniania zagranicznych pracowników to tematy, które najbardziej interesują pomorskich pracodawców.

 

Cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców chcących zatrudnić obcokrajowców rozpoczął się w grudniu 2017 r. Uczestniczyło w nim 300 pracodawców z okolic Gdyni, Pucka, Wejherowa, Kartuz i Tczewa. W tym roku przeszkolono ponad 200 przedsiębiorców.

 

Pomorskie wspiera pracodawców

Pierwsze tegoroczne spotkanie informacyjne z cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców” w zatrudnianiu cudzoziemców odbyło się 28 lutego w Starogardzie Gdańskim, ostatnie – 9 maja w Kartuzach. Uczestniczyło w nich 216 pracodawców. Pomysłodawcą warsztatów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a do współpracy przy organizacji szkoleń włączyły się powiatowe urzędy pracy w Starogardzie Gdańskim, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Wejherowie, Sztumie, Kościerzynie i Kartuzach.

 

 

Jak legalnie zatrudnić pracownika z innego kraju?

W ciągu ostatnich 5 lat liczba obywateli innych krajów, chcących żyć i pracować na Pomorzu, zwiększyła się kilkakrotnie. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalizacja pobytu cudzoziemców, kontrola legalności zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową to problemy, z którymi najczęściej spotykają się pomorscy przedsiębiorcy. Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali odpowiedzi na pytania pracodawców już zatrudniających zagraniczną kadrę w swoich firmach, jak i tych, którzy dopiero planują przyjąć do pracy obcokrajowców. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku podczas warsztatów informowali o aktualnych zjawiskach na pomorskim rynku pracy. Pracownicy powiatowych urzędów pracy rozwiewali wątpliwości przedsiębiorców związane z rejestrowaniem oświadczeń i wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową.

 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Program poszerzono o ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju, dotyczącą wsparcia dla przedsiębiorców chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Pracodawcy mogli również dowiedzieć się o możliwościach korzystania z usług międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES w celu rekrutowania pracownika.

 

Już ponad 500 pracodawców skorzystało z bezpłatnych szkoleń

Tegoroczne spotkania z pracodawcami były kontynuacją cyklu rozpoczętego przez urzędy pracy w grudniu 2017 roku. Wówczas 300 pracodawców z okolic Gdyni, Pucka, Wejherowa, Kartuz i Tczewa  skorzystało z bezpłatnych szkoleń i zapoznało się z nowymi przepisami prawnymi. Dotychczas w spotkaniach wzięło udział ponad 500 pracodawców z pomorskich firm. Większość wyraziła potrzebę organizowania spotkań tematycznych, również w formie warsztatowej przynajmniej raz na kwartał, szczególnie w sytuacjach związanych ze zmianą  przepisów prawnych.

 

Nowe szkolenia

Nowy cykl spotkań w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie wspiera pracodawców” rozpoczyna się 18 maja 2018 r. w Lęborku. Pomorscy pracodawcy dowiedzą się o możliwościach inwestowania w rozwój pracowników.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.