Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
IX Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

IX Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

W spotkaniu uczestniczyli członkowie WKUA, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego (PBPR), pracownicy PBPR oraz UMWP Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (DRRP).

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji, Pani Danuta Kochanowska. Po powitaniu zgromadzonych gości oddała głos Pani Ani Łoziak, kierownikowi Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, która przedstawiła prezentację pt. Kolej metropolitalna – uwarunkowania rozwojowe pasma kartusko-kościerskiego. Prognozy regionalnego ruchu pasażerskiego oraz prognozy zmian z zakresie dochodów własnych samorządów gmin.

W ramach prezentacji Pani Ania Łoziak zaprezentowała wykonane analizy w obszarze pasma kartusko – kościerskiego z uwzględnieniem specyfiki otoczenia wokół konkretnych węzłów transportowych i przystanków kolei metropolitalnej. Zwróciła uwagę na potencjały, które wynikają z funkcjonowania kolei metropolitalnej i mogą być istotne dla dalszego rozwoju tego obszaru. Przedstawiła także rekomendacje, które wskazane zostały w opracowaniu w celu stworzenia i utrzymania warunków, które pozwolą na zapewnienie roli kolei jako alternatywnego środka transportu dla transportu indywidualnego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.