Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Instytut Szewdzki ogłasza nowe nabory projektów w Regionie Morza Bałtyckiego

Instytut Szewdzki ogłasza nowe nabory projektów w Regionie Morza Bałtyckiego

SwedishInstitue_logo

Instytut Szwedzki zapewnia finansowanie projektów dotyczacych współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Do udziału w programie zaproszone zostały podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy. Zainteresowane udziałem instytucje z Polski, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, powinny występować w partnerstwie, w którym wiodącą rolę pełni instytucja szwedzka.

Jesienią zostaną ogłoszone nowe nabory do dwóch instrumentów finansowania:

wsparcie finansowe na przygotowanie projektów (seed funding), które wpisują się w cele Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz

finansowanie udziału krajów trzecich w regionie Morza Bałtyckiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.