Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Inspirują i wspierają rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan. Centrum Edukacji Nauczycieli ma już 65 lat!

Inspirują i wspierają rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan. Centrum Edukacji Nauczycieli ma już 65 lat!

Już tyle lat CEN prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów w naszym regionie. Przygotowuje otwartych i świadomych ludzi, którzy tworzą przyjazną przestrzeń dla uczniów w placówkach edukacyjnych.

 

Z okazji jubileuszu, 25 września 2017 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano międzynarodową konferencję „Szkoła empatii, dialogu i inspiracji”, podczas której wystąpili prelegenci z cyklem wykładów uwzględniających nawiązania do badań i wydarzeń naukowych. Drugi dzień uroczystości, 26 września w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, to wystąpienie poświęcone inspiracjom dla pomorskiej edukacji, prezentacja działalności CEN oraz wręczenie nagród i podziękowań.

 

Zaczęło się 65 lat temu

Jubileusz 65-lecia jest okazją do podsumowań i pokazania roli CEN i to zarówno jako organizatora różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz propagatora działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku szkolnym. Pierwszego dnia uroczystości zaplanowano międzynarodowe spotkanie „Szkoła empatii, dialogu i inspiracji” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Drugi dzień uroczystości, obchodzony w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, to wystąpienia poświęcone inspiracjom dla pomorskiej edukacji, prezentacja działalności CEN oraz wręczenie nagród i podziękowań.

 

Działalność placówki

Zadaniem placówki jest wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. CEN organizuje i prowadzi kursy kwalifikacyjne, doskonalące i komputerowe, warsztaty, seminaria, konferencje przedmiotowo-metodyczne, szkolenia rad pedagogicznych oraz konsultacje. Dba też o doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych oraz zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.

 

Historia CEN

Początki CEN sięgają roku 1952, gdy powstał Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych. Przez lata zmieniały się nazwy, struktury i siedziby jednostki, lecz główny cel pozostał ten sam – rozwój edukacji. Szkoły, placówki, dyrektorzy i nauczyciele znajdują tu pomoc i wsparcie. CEN inicjuje i wspiera kreatywność i innowacyjność rozwiązań, współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w swoich działaniach realizuje politykę równego traktowania i niedyskryminacji.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.