Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Innowacyjne, nieszablonowe i łamiące schematy. Nagrodzono najlepsze prace magisterskie i licencjackie

Innowacyjne, nieszablonowe i łamiące schematy. Nagrodzono najlepsze prace magisterskie i licencjackie

Laureaci konkursów na najlepsze prace magisterskie i licencjackie. Fot. mat. prasowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, 22 marca 2017 r. odbyła się uroczystość finałowa jubileuszowej XX edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XIII edycji Konkursu Prac Licencjackich za 2016 r. Najlepsze prace napisali Patrycja Miotk i Jakub Pszczoła.

 

Ideą konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie. Poświęcone są współczesnym problemom ekonomicznym i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego.

 

Kto i jak ocenia prace

Do tegorocznej edycji zgłoszono 24 prace dyplomowe z 6 uczelni. Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac, kapituła konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z terenu Trójmiasta, wyłania te, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.

 

XX Konkurs Prac Magisterskich

Kapituła konkursowa przyznała główną nagrodę Patrycji Miotk za pracę „Fuzje i przejęcia a efektywność oraz kreowanie wartości dla akcjonariuszy na przykładzie polskiego sektora bankowego”, napisaną pod kierunkiem dra Sławomira Antkiewicza z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Krystian Elgert za pracę  ,,Funkcjonowanie wirtualnych systemów monetarnych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Jakub Kwiatkowski za pracę „Konwergencja technologiczna Polski i Grupy Wyszehradzkiej do światowej granicy technologicznej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

XIII Konkurs Prac Licencjackich

Kapituła konkursowa przyznała główną nagrodę Jakubowi Pszczole za pracę „Konkurencyjność Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot w rozwoju centów SSC/BPO w Trójmieście”, napisaną pod kierunkiem dra Jędrzeja Strumiłło z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyrróżnienia przyznano:

  • Annie Kurkowskiej za pracę ,,Zastosowanie instrumentów Kaizen i Lean Management w celu doskonalenia jakości Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Natalii Latocha za pracę ,,Istota korupcji oraz metody walki z tym zjawiskiem w Polsce i na świecie”, napisaną pod kierunkiem dra Piotra Lizakowskiego z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. w Gdańsku

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.