Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ccb6c10a-003f-4bf4-a088-978883042409-6.jpg Inicjatywa Środkowoeuropejska – nabór wniosków w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Inicjatywa Środkowoeuropejska – nabór wniosków w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Depositphotos

 

Konkurs: COVID-19 Extraordinary Call for Proposals

Organizator: Inicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative – CEI)

Nabór wniosków: 27/03/2020 – 9/4/2020

Obszary interwencji:

 1. Opieka zdrowotna i telemedycyna
 2. Edukacja i e-edukacja (e-learning)/ na odległość
 3. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Składanie wniosków: drogą elektroniczną na adres applications@cei.int (do wiadomości należy dodać krajowego koordynatora CEI)

Alokacja: 600 000,00 EUR

Poziom dofinansowania: do 100% wartości projektu, max. 40 000,00 EUR (do 80% w zaliczce)

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim CEI, jak również organizacje międzynarodowe/regionalne (należy określić swój status prawny w formularzu wniosku, odwołując się do odpowiedniego ustawodawstwa lub aktu prawnego; organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również podmioty prywatne załączają do wniosku oficjalny dokument potwierdzający rejestrację z tłumaczeniem na język angielski)

Ilość wniosków: można złożyć maksymalnie dwa odrębne wnioski dotyczące projektów, pod warunkiem że beneficjenci są różni

Kwalifikowalne działania:

Obszar interwencji nr 1 – Opieka zdrowotna i telemedycyna:

 • Zakup niezbędnego medycznego wyposażenia do walki z pandemią;
 • Zakup oprogramowania i innych urządzeń informatycznych aby sprostać tele-medycznym potrzebom;
 • Organizacja seminariów online (webinariów) między ekspertami medycznymi i operatorami (z państw członkowskich UE Centralnej Inicjatywy Europejskiej do państw nieczłonkowskich UE Centralnej Inicjatywy Europejskiej);
 • Realizacja i produkcja filmów i materiałów informacyjnych (infografiki, video, kampanie w mediach społecznościowych) celem rozpowszechniania wiedzy i świadomości na temat podejmowanych działań, higieny, rozprzestrzeniania się pandemii;
 • Tłumaczenia dokumentów, informacji, prac badawczych na języki narodowe państw CEI nie będących członkami UE jak np. Ukraina.

Obszar interwencji nr 2 – Edukacja i e-edukacja (e-learning)/ na odległość:

 • Zakup sprzętu dla celów e-edukacji, w tym sprzęt tzw. twardy (tablice szkolne cyfrowe, komputery, laptopy, tablety, urządzenia, itp.) oraz miękki (narzędzia online, platformy do nauki na odległość, itp.);
 • Organizacja seminariów online (webinariów) między ekspertami z dziedziny edukacja i operatorami (z państw członkowskich UE Centralnej Inicjatywy Europejskiej do państw nieczłonkowskich UE Centralnej Inicjatywy Europejskiej).

Obszar interwencji nr 3 – Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Zakup sprzętu służącego „efektywnej” pracy (smart working), w tym (komputerów, laptopów, tabletów, urządzeń, itp.);
 • Organizacja seminariów online (webinariów) między ekspertami z dziedziny gospodarka i operatorami (z państw członkowskich Unii Europejskiej Centralnej Inicjatywy Europejskiej do państw nieczłonkowskich UE Centralnej Inicjatywy Europejskiej);
 • Zakup usług konsultantów celem rozwoju innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację i dematerializację biznesów.

Linie budżetowe: 1. Organizacja i administracja, 2. Zakup sprzętu, 3. Produkcja materiałów informacyjnych, 4. Organizacja seminariów on-line (webinariów), 5. Tłumaczenia, 6. Inne

Partnerstwo: nie jest wymagane, ale zalecane

Waluta: EUR

Język wniosku aplikacyjnego: angielski

Okres wdrażania: 6 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Zapytania dotyczące naboru: applications@cei.int, temat wiadomości: EX. Call 2020 – – Questions

Polscy Koordynatorzy CEI:

WIESŁAW TARKA – wieslaw.tarka@msz.gov.pl, +48 22 523 9150

ROBERT SZADURSKI – robert.szadurski@msz.gov.pl, +48 22 523 9150

Ogłoszenie o konkursie: tutaj

Wniosek aplikacyjny: tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.