Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
III Spotkanie PoFoS

III Spotkanie PoFoS

Na posiedzeniu poruszono następujące zagadnienia:

  • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego – RPS ZdP a rola jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego;
  • Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych – rola i zadania;
  • Współpraca z NGO w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
  • Regionalny Program Operacyjny – możliwość sięgnięcia po środki w nowej perspektywie finansowej;
  • Program Profilaktyczny Zapobieganie Chorobie Próchnicowej u Dzieci w wieku 1-3 lata – realizacja w województwie pomorskim;
  • „Zawodniacy” -program edukacyjny Ministerstwa Zdrowia;
  • Profilaktyka ospy wietrznej.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.