Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/51678162-987e-43d6-8b17-1b912aa85d39-scaled.jpg III seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

III seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

Uczestnikami seminarium byli reprezentanci województw biorących udział w projekcie, tj.: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także Wykonawcy badania, tj. konsorcjum Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wyniki badania w zakresie Komponentu 1 dotyczącego potencjału społeczno-gospodarczego i funkcji miast zaprezentował prof. Przemysław Śleszyński z IGiPZ PAN. Komponent 2 badania obejmujący warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych przedstawił dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN. Dyskusja, która nastąpiła po wystąpieniach dotyczyła szeregu wątków, które zostały ujęte w raportach, w tym przede wszystkim klasyfikacji miast w regionach objętych badaniem, syntetycznych wskaźników rozwoju, zakresu czasowego badania oraz wniosków i rekomendacji wynikających z badania.

W drugim dniu seminarium uczestnicy wysłuchali wykładu nt. koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, wygłoszonego przez dr hab. Rafała Warżałę, prof. UWM w Olsztynie. Ostatnim punktem programu seminarium był spacer badawczy po Olsztynie obejmujący m.in. Park Centralny, jako przykład efektywnej rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta oraz Starówkę z katedrą św. Jakuba i Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie z pomnikiem Mikołaja Kopernika.

Gospodarzem czwartego, ostatniego seminarium w ramach projektu, przewidzianego pod koniec września br. będzie województwo kujawsko-pomorskie.

Do pobrania:

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.