Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

HORYZONT 2020 – Ramy finansowe

HORYZONT 2020 – Ramy finansowe

HORYZONT 2020 - Ramy finansowe

Priorytety programu:

  1. Doskonała baza naukowa
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle
  3. Wyzwania społeczne

Budżet programu, w tym:

  • Budżet całkowity programu – 77,03 mld EUR
  • Środki dostępne (stan na 24 lipca 2018r.) – 30,0 mld EUR

Budżet całkowity w podziale na priorytety:

  1. Doskonała baza naukowa – 24,4 mld EUR
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle – 17,02 mld EUR
  3. Wyzwania społeczne – 29,7 mld EUR

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów):

(stan na dzień 27 czerwca 2019r.)

  • Polska – 416,54 mln EUR
  • Pomorskie – 24,77 mln EUR