Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
HORYZONT 2020 – Ramy finansowe

HORYZONT 2020 – Ramy finansowe

HORYZONT 2020 - Ramy finansowe

Priorytety programu:

  1. Doskonała baza naukowa
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle
  3. Wyzwania społeczne

Budżet programu, w tym:

  • Budżet całkowity programu – 77,03 mld EUR
  • Środki dostępne (stan na 24 lipca 2018r.) – 30,0 mld EUR

Budżet całkowity w podziale na priorytety:

  1. Doskonała baza naukowa – 24,4 mld EUR
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle – 17,02 mld EUR
  3. Wyzwania społeczne – 29,7 mld EUR

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów):

(stan na dzień 27 czerwca 2019r.)

  • Polska – 416,54 mln EUR
  • Pomorskie – 24,77 mln EUR
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.