Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
HORYZONT 2020 – linki

HORYZONT 2020 – linki

HORYZONT 2020 - linki

OFICJALNA STRONA PROGRAMU HORYZONT 2020:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

HARMONOGRAM NABORÓW W HORYZONT 2020:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020″ – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylając decyzję  nr 1982/2006/WE

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:PL:PDF

LISTA WSZYSTKICH EKSPERTÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.