Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Horizon Impact Award 2020 – konkurs na najlepszy projekt realizowany w programach ramowych UE.

Horizon Impact Award 2020 – konkurs na najlepszy projekt realizowany w programach ramowych UE.

Komisja Europejska ogłosiła nabór do Horizon Impact Award 2020 – nagrody dedykowanej projektom finansowanym przez UE, których efekty wywarły znaczny wpływ społeczny w Europie i poza nią. Nagroda ma na celu pokazanie obywatelom szerszych korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z inwestycji UE w badania i innowacje oraz zachęcenie beneficjentów projektów do najlepszego zarządzania wynikami badań i ich wykorzystania. Zwycięskie projekty z 2019 r. dotyczyły opracowania nowego leku na rzadką chorobę, pomogły zapobiegać znęcaniu się nad dziećmi, zwiększyły bezpieczeństwo przeglądania sieci i chroniły obszary przybrzeżne przed skutkami zmian klimatu.

Nagroda uhonoruje konkretne osiągnięcia, które mają udowodnioną wartość dla społeczeństwa, i ludzi, którzy to uczynili. W konkursie mogą brać udział wyłącznie projekty 7PR i Horyzontu 2020, które są już zamknięte i można ocenić ich wpływ. Każdy z pięciu zwycięzców otrzyma 10 000 euro.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 2 kwietnia 2020r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji we wrześniu w Brukseli.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.