Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Gdyńska Szkoła Filmowa wygrała w ubiegłym roku. Kto zdobędzie tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej 2017?

Gdyńska Szkoła Filmowa wygrała w ubiegłym roku. Kto zdobędzie tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej 2017?

Gdyńska Szkoła Filmowa przy placu Grunwaldzkim. Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2016

Które miejsca na Pomorzu są bezpieczne dla mieszkańców, ciekawe dla turystów i atrakcyjne dla przedsiębiorców? Rozpoczęła się XII edycja prestiżowego konkursu o nagrodę marszałka województwa pomorskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 sierpnia 2017 r.

 

 – Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego ma nas zachęcić do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co jeszcze możemy zrobić, aby uczynić nasz region lepszym miejscem do życia – wyjaśnia Hanna Obracht-Prondzyńska z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, sekretarz konkursu. – Chodzi nam o takie kształtowanie naszego najbliższego otoczenia, aby było bardziej bezpieczne, sprzyjało integracji mieszkańców oraz aktywizowało działalność społeczną i gospodarczą.

 

Co będzie oceniane?

Projekty zrealizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub nowym ukształtowaniu:

  • ogólnodostępnych placów i ulic, osi i ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, terenów nadwodnych (tzw. frontów wodnych), parków, terenów spacerowych, plaż oraz innych miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi,
  • terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie będą m.in. funkcjonalność i estetyka wykonanego przedsięwzięcia, jego wpływ na jakość życia mieszkańców, a także zgodność z zasadami określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

 

Kto zgłasza do konkursu?

  • organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów z terenu województwa pomorskiego) oraz ich związków,
  • inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne związane z tematyką konkursu,
  • izby samorządów zawodowych architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa.

Do konkursu można zgłosić projekty, które zostały oddane do użytku między 1 stycznia 2015 r. a 31 grudnia 2016 r., a jednocześnie nie zostały zgłoszone do jego poprzedniej edycji.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej. Po wypełnieniu i wydrukowaniu należy go dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do sekretarza konkursu, na adres:

Hanna Obracht-Prondzyńska
Sekretarz konkursu
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 11 sierpnia 2017 r., ale w przypadku prac nadsyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2017 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną. Dodatkowo zostaną też przyznane wyróżnienia za realizację najlepszych przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz w miastach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym jego regulamin, zamieszczone są na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego, natomiast patronat nad nim objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

*  *  *

 

Zwycięskie projekty w poprzednich edycjach konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego

2016

Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę

2015

Budowa Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

2014

InfoBox – Obserwatorium Zmian w Gdyni

2013

Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach

2012

Budowa zieleńca wypoczynkowego przy ul. Chirona w Gdańsk-Osowej

2011

Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich

2010

Budowa deptaka na ul. Kościuszki w Malborku

2009

Parasole z oświetleniem na bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni oraz Plac Zabaw i Baza Ratowników z zapleczem sanitarnym

2008

Plac i ciągi piesze na terenie centrum Pruszcza Gdańskiego, rejon ulic Kossaka i Wita Stwosza

2007

Zagospodarowanie centrum Czerska

2006

Modernizacja i odbudowa strefy śródmiejskiej w Chojnicach

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.