Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Gdańsk po Danzigu. Jak pisać o powojennych dziejach miasta? Polsko-niemieckie seminarium historyczne

Gdańsk po Danzigu. Jak pisać o powojennych dziejach miasta? Polsko-niemieckie seminarium historyczne

Ludność niemiecka uciekająca z Gdańska przed zbliżająca się Armią Czerwoną w lutym 1945 r.

Przez 4 dni polscy i niemieccy historycy będą debatować w Domu Uphagena o losach powojennego Gdańska. Celem spotkania są przygotowania do wydania szóstego tomu „Historii Gdańska".

 

To już drugie seminarium poświęcone przygotowaniom do opracowania syntezy powojennych dziejów miasta. Pierwsze, poświęcone rozpoznaniu stanu źródłowego, odbyło się w 2016 r.

 

Gromadzenie materiałów

– W przyszłym roku rozpoczniemy szereg działań mających na celu gromadzenie materiałów związanych z powojenną historią naszego miasta. Wstępem do tego przedsięwzięcia jest współorganizowane przez nas seminarium – zaznacza dr Ewa Szymańska, zastępca dyrektora ds. merytorycznych z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Wspólne rozmowy nakreślają kierunki przyszłych działań, np. rok temu podkreślano brak materiałów związanych z dziedzictwem niematerialnym. Muzeum wyszło temu wyzwaniu naprzeciw. – Wkrótce uruchomimy pilotażową wersję portalu, na którym każdy zainteresowany będzie mógł wysłuchać wspomnień mieszkańców tworzących historię powojennego Gdańska – dodaje dyrektor Szymańska.

 

Plany na przyszłość

Drugie spotkanie polskich i niemieckich historyków ma na celu opracowanie kolejnego tomu „Historii Gdańska”. To okazja do zaprezentowania postępów prac badawczych członków zespołu redakcyjnego, jak też szerszego grona specjalistów.

Gdańska Pracownia Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku planuje także przeprowadzić następne seminaria. – W naszym zamierzeniu w 2020 r. ma się ukazać pierwsza część szóstego tomu „Historii Gdańska”, obejmująca lata 1945-1960. Ostatnia z krańcowych dat nie dotyczy jakiegoś konkretnego przełomu politycznego, ale ważnej dla miasta stabilizacji etnicznej i kulturowej społeczności zamieszkującej Gdańsk – informuje dr Sylwia Bykowska z Instytutu Historii PAN, kurator seminarium.

 

Polsko-niemieckie seminarium historyczne / Polnisch-deutsches historisches Seminar

  • 6-9 grudnia 2017 r., środa-sobota
  • Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
  • Dom Uphagena
  • ul. Długa 12
  • Gdańsk
  • wstęp – bezpłatny

 

Seminarium zainauguruje prof. Peter Oliver Loew, którego wykład nakreśli problemy syntezy powojennej historii Gdańska z perspektywy niemieckiego historyka. Część wykładów będzie dotyczyć Królewca/Kaliningradu, którego losy stanowią świetne tło porównawcze dla losów miasta.

Pełny program wydarzenia znajduje się na stronach internetowych organizatorów seminarium: Instytutu Historii PAN oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.