Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Głosy są już zliczone, koperty zalakowane

Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Głosy są już zliczone, koperty zalakowane

Pomorska Nagroda Artystyczna, zalakowane koperty z nazwiskami laureatów

Kto w tym roku otrzyma Pomorską Nagrodę Artystyczną? Wybory były tajne – członkowie Kapituły wysłali swoje głosy do notariusza, który je zliczył i przygotował zalakowane koperty z wynikami. Otworzymy je w czwartek, 27 kwietnia o godz. 19.

 

Pomorska Nagroda Artystyczna, 27 kwietnia 2017 r. zostanie wręczona już po raz osiemnasty. To najważniejsze wyróżnienie samorządu województwa pomorskiego kierowane do środowiska artystycznego naszego regionu. Honoruje najbardziej znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym jej przyznanie. Do tej pory rozdano aż 118 statuetek Gryfa Pomorskiego!

Chwin, Karaś, Pawlak, Trzaska – kto otrzyma Pomorską Nagrodę Artystyczną? Zobacz listę nominowanych

 

Zaczęło się z rozmachem

W 1998 roku sformułowano regulamin Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Istotnym novum było wprowadzenie dwustopniowego systemu wyróżniania i nagradzania twórców oraz organizatorów wydarzeń artystycznych. Obowiązywało wtedy dziewięć kategorii: Debiut roku, Literatura, Plastyka, Muzyka, Teatr, Kultura regionalna, Mecenat kultury, Całokształt twórczości, Wydarzenie kulturalne roku. PNA została wręczona w Operze Bałtyckiej
w Gdańsku.

Pojawiają się plebiscyt i … notariusz

Rok 1999 przyniósł zmianę formuły honorowania artystów i ludzi związanych ze sztuką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury nowego pomorskiego województwa. Kandydatury zgłaszały stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i szkoły artystyczne oraz media, natomiast wyboru trzech nominacji w każdej z kategorii dokonywała tzw. Mała Kapituła. W jej skład wchodzili – i tak jest do dziś – przedstawiciele instytucji kultury oraz stowarzyszeń twórczych z województwa (ok. 20 osób). Nominowani – po trzech w każdej kategorii – byli poddawani „osądowi społecznemu”, tzn. dzięki współpracy z pomorskimi mediami, zwłaszcza prasą, wyłaniany był laureat dziesiątej kategorii, czyli Plebiscytu Publiczności.

W tym samym czasie – zwykle ok. miesiąca, nad wyborem laureatów zastanawiała się tzw. Duża Kapituła, powiększająca się z roku na rok o laureatów poprzednich edycji nagrody. Wybory były tajne – członkowie Kapituły wysyłali swoje głosy bezpośrednio do notariusza, który je zliczał i przygotowywał zalakowane koperty, wręczane osobom prowadzącym Galę Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Od pierwszej za rok 1999, uroczystości wręczenia nagród odbywały się w studio Telewizji Gdańsk i były transmitowane na żywo.

 

Nagrodę przejmuje samorząd

Od roku 2001 Pomorska Nagroda Artystyczna stała się Nagrodą Samorządu Województwa Pomorskiego. To nie jedyna zmiana. W regulaminie PNA za rok 2004 zlikwidowano podział na kategorie i zmniejszono liczbę nagród do trzech – za wybitne kreacje artystyczne w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki, gratyfikowane finansowo i statuetką Gryfa Pomorskiego, pozostawiono honorową nagrodę (statuetkę) dla Mecenasa Kultury. W roku 2009 do regulaminu wprowadzono kolejną zmianę – ustanowiono nagrodę pod nazwą Pomorska Nadzieja Artystyczna dla młodego, rokującego wielkie nadzieje na przyszłość twórcy, a także Nagrodę za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury (od 2013 roku zwaną Wielką Pomorską Nagrodą Artystyczną), przyznawaną przez marszałka województwa pomorskiego.

 

Gryfy zaprojektowała Maria Teresa Kuczyńska

Wraz ze zmianą regulaminu nagrody, zmieniono też miejsce jej wręczania. Gala odbywa się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, a towarzyszy jej koncert symfoniczny. W całej historii PNA jedno jest niezmienne. Od początku Biuro Nagrody prowadzi Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Obecnie wręczane Gryfy zaprojektowała Maria Teresa Kuczyńska, w pierwszych latach przyznawane statuetki były autorstwa Sławoja Ostrowskiego.

Zobacz: Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Patronat medialny nad galą objęli: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk SA, Dziennik Bałtycki i portal Trojmiasto.pl.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.