Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Fundusze norweskie i EOG – sposób zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Fundusze norweskie i EOG – sposób zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

EEA_logo

 

W celu umieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności należy w zakładce „Zamawiający” zarejestrować się jako „Wnioskodawca”.

Publikując ogłoszenie, w polu „Numer naboru” należy podać wygenerowany na potrzeby MF EOG i NMF 2014-2021 numer: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19.
Powyższy sposób zamieszczania ogłoszenia dotyczy wszystkich podmiotów, na wszystkich etapach ponoszenia wydatków w projekcie, tj. zarówno w przypadku ponoszenia wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jak i po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto rekomenduje się, aby w ogłoszeniu w miejscu na wpisanie źródła finansowania podawać co najmniej: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 lub Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.

Informacje pochodzą ze strony KPK.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.