Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Farmaceuci pilnie poszukiwani. Raport o sytuacji na pomorskim rynku pracy

Farmaceuci pilnie poszukiwani. Raport o sytuacji na pomorskim rynku pracy

Wykres wzrostu i diagram kołowy

Liczba bezrobotnych na Pomorzu wciąż spada. W marcu w porównaniu z lutym 2017 r., liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy spadła o prawie 5,6 proc. i w Pomorskiem wyniosła 61,8 tys. osób.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku opublikował informację o rynku pracy na 31 marca 2017 r.
 

Na Pomorzu najmniej ludzi bez pracy w Polsce

Stopa bezrobocia w marcu 2017 r. w porównaniu do marca 2016 r. spadła o 2 proc. i wyniosła 7 proc. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,7 proc.), a najwyższą – w powiecie nowodworskim (15,8 proc.). Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim w marcu 2017 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła we wszystkich powiatach. Największy spadek był w powiecie wejherowskim o 12,5 proc. (o 733 osoby).

W marcu 2017 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowało się 9 450 osób bezrobotnych, tj. o 557 osób (o 6,3 proc.) więcej niż miesiąc wcześniej. Na wzrost rejestracji wpłynęło zwiększenie się liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny o 527 osób, tj. o 7,4 proc i rejestrujących się po raz pierwszy o 30 osób, tj. o 1,7 proc.

W Polsce w marcu 2017 r. stopa bezrobocia w stosunku do lutego 2017 r. zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. i wyniosła 8,1 proc. Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w województwie pomorskim (o 5,6 proc.).

liczba bezrobotnych

Źródło: Informacja miesięczna o rynku pracy

 

Rynek pracy na Pomorzu

W marcu 2017 r. w województwie pomorskim wzrosła liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 18,4 proc. (o 1 803 miejsca). Największy wzrost był w powiecie nowodworskim o 143,2 proc. (o 179 miejsc) i słupskim o 94 proc. (o 281 miejsc). Natomiast spadek wolnych miejsc pracy odnotowano w czterech powiatach; największy – w powiecie puckim o 22,6 proc. (o 97 miejsc).
 

Farmaceuci poszukiwani

Według Barometru zawodów 2017 r. farmaceuci w Gdyni i Sopocie znajdują się w grupie zawodów deficytowych. Oznacza to, że jest więcej wolnych miejsc pracy niż farmaceutów poszukujących zatrudnienia.

Aby zostać farmaceutą należy mieć tytuł magistra farmacji i staż w aptece, firmie farmaceutycznej lub laboratorium. W Trójmieście kierunek ten jest prowadzany przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Co roku na rynek pracy wkracza od 60 do 100 farmaceutów.

W aptekach mogą pracować także osoby bez wykształcenia wyższego tzn. technicy farmacji. Technik nie ma jednak możliwości samodzielnego udzielania porad dotyczących leków i ich zamienników oraz wydawania leków narkotycznych itp.

W Gdyni jedna szkoła policealna kształci w tym kierunku. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej wygasza ten kierunek. Ostatnie nabory mają odbyć się w semestrach 2018/19. Według danych na koniec marca 2017 r. w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, zarejestrowanych było pięciu techników farmaceutycznych i jeden farmaceuta.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.