Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
European Green Deal – Europejski Zielony Ład dodatkowy konkurs w ramach programu Horyzont 2020

European Green Deal – Europejski Zielony Ład dodatkowy konkurs w ramach programu Horyzont 2020

Planowany konkurs będzie konkursem pomostowym pomiedzy programem Horyzont 2020, a nowym programem Horyzont Europa.

Na dodatkowy  konkurs Green Deal – Europejski Zielony Ład, Komisja Europej planuje przeznaczy ok. 1 mld Euro. Będzie to konkurs o charakterze przekrojowym dot.: klimatu, środowiska, transportu, rolnictwa oraz różnorodności biologicznej.

Konkurs Green Deal – Europejski Zielony Ład – nastawiony będzie na innowacyjne rozwiązania tj.: konkretne rozwiązania dla obywateli.

  • Planowany termin otwarcia  konkursu  to wrzesień 2020r., planowany termin zakończenia naboru wniosków to styczeń 2021r.
  • Kto może wziąć udział: NGOS, jednostki naukowe i badawcze, MŚP, tak naprawdę każy podmiot posiadający osobowość prawną.

Więcej informacji i prezentacja nt. planowanego konkursu tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.