Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
ESPON – nabór wniosków

ESPON – nabór wniosków

ESPON_logo

 

Celem badań jest opracowanie metodologii, która pozwoli właściwym organom ds. planowania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na ilościowe określenie wpływu polityki planowania przestrzennego na emisje gazów cieplarnianych w spójny sposób.

Maksymalny dostępny budżet projektu wynosi 290 000,00 EUR. Wnioski można składać do 27 marca 2020 r. do godz. 14:00.

Z dokumentami naboru można zapoznać się tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.