Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/89cd65d5-8e84-4535-8dfb-af6c12b4c637.jpg Elastyczne godziny pracy, home office, a może pies przy biurku. Co motywuje nas do lepszej pracy? [RAPORT]

Elastyczne godziny pracy, home office, a może pies przy biurku. Co motywuje nas do lepszej pracy? [RAPORT]

Fot. Tim van der Kuip / unsplash.com

Polacy pracują dużo, jednak często mało efektywnie i bez motywacji. Rozglądają się za nową firmą, gdy tylko czują, że to praca organizuje im codzienność. Coraz większe znaczenie ma równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym. A z tym akurat na polskim rynku pracy nie jest dobrze. Jak work-life balance radzą sobie polscy pracownicy i pracodawcy? Dowiesz się ze specjalnego raportu.

 

Wyniki raportu opierają się na badaniach firmy Hays oraz Mobile Institute, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku na grupie 10 tys. osób pracujących w Polsce.

 

Jakość życia na świecie i w Polsce

Badania jakości życia przeprowadza okresowo Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która bierze pod uwagę m.in. ilość czasu wolnego, pracę ponad 50 godzin w tygodniu oraz zatrudnienie kobiet, które mają dzieci w wieku szkolnym. Badania wykazały, że na najlepszy work-life balance mogę liczyć pracownicy firm w Holandii, Danii, Francji i Norwegii. Natomiast najgorsza sytuacja jest w Turcji i Meksyku.

W Polsce równowaga między pracą a życiem prywatnym jest dość mocno zachwiana. Bliżej nam niestety do niższej granicy. W badaniach Hays i Mobile Institute aż około 40 proc. zatrudnionych oceniło, że równowaga zachowana jest na poziomie średnim, złym i bardzo złym. Pracownicy najczęściej skarżyli się na konieczność pracy w czasie choroby, urlopu oraz w nadgodzinach. Niezadowolenie powoduje, że chcą zmieniać pracę. Wśród trzech najczęściej wymienianych powodów są: poziom wynagrodzenia i dodatki pozapłacowe (73 proc.), niewystarczające możliwości rozwoju (55 proc.) oraz właśnie brak równowagi między pracą a życiem i brak elastyczności pracodawców (38 proc.). Aż ponad połowa pracowników w Polsce wskazuje chęć znalezienia work-life balance jako powód rozważania zmiany pracy.

Co mogłoby zmienić sytuację? Pracownicy są zgodni – chodzi o większą elastyczność, w tym możliwość pracy zdalnej, czas dojazdu do pracy, godziny pracy oraz sposób zarządzania zadaniami.

 

(Nie)równowaga Polaków

Jak wygląda work-life balace w wersji Polska 2019? Ponad połowa Polaków podporządkowuje życie prywatne pracy, pracując więcej niż 40 godzin tygodniowo. Aż 46 proc. firm kontaktuje się z pracownikami poza godzinami pracy, a 1/3 zmusza ich do wykonywania obowiązków służbowych po godzinach. Praca w nadgodzinach rośnie proporcjonalnie wraz z wysokością zajmowanego stanowiska. O ile taka sytuacja dotyczy około 42 proc. specjalistów, to już niemal wszyscy prezesi i zarządzający firmami zostają po godzinach w pracy.

Praca po godzinach. Oprac. Badanie Mind & Soul Bussines, Work-Life Balance Polaków 2019.

A co po pracy?

Pracujący Polacy utrzymują regularne relacje 2-3 osobami bliskimi i tylko na pomoc tylu osób mogą liczyć w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie nie poświęcają im zbyt wiele czasu – badania wykazały, że to tylko kilka godzin tygodniowo. Jako przyczynę tego stanu rzeczy respondenci wskazali przede wszystkim przepracowanie i zbyt dużo czasu spędzanego w firmie, który woleliby przeznaczyć dla osób bliskich.

Polacy a spędzanie czasu z bliskimi. Oprac. Badanie Mind & Soul Bussines, Work-Life Balance Polaków 2019.

Praca jest stresująca dla 3/4 Polaków, a im wyższe stanowisko, tym objawy stresu są większe. Aż 74 proc. pracowników dużych i średnich firm odczuwa negatywne konsekwencje pracy w stresie, które objawiają się bólem fizycznym, bólem pleców, głowy, spięciem mięśni. W walce ze stresem mógłby pomóc szeroko rozumiany relaks, ale ¼ pracowników nie ma na niego czasu. Najgorsza sytuacja jest wśród rodziców, osób o wyższych dochodach i przedstawicieli pokolenia X (osób urodzonych w latach 1981-1994). Na tzw. nic-nierobienie, czyli spacery, drzemki czy zwyczajne leżenie przeznaczamy średnio 4 godziny w tygodniu.

Relaks po pracy. Oprac. Badanie Mind & Soul Bussines, Work-Life Balance Polaków 2019.

Jak pracodawcy starają się dbać o work-life balance pracowników?

Pracownicy oczekują zmian i w pracy zaczynają doceniać wszelkie działania pozapłacowe, wspierające ich w zachowaniu równowagi. – Równowaga między pracą zawodową, a życiem osobistym, zdrowiem i hobby to wielkie wyzwanie współczesnego rynku pracy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Coraz częściej dbanie o nią staje się środkiem do motywacji pracownika. To też wartość dodana dla pracodawcy, który woli zatrudnić osobę z dobrym samopoczuciem, efektywną, kreatywną. W wielu przypadkach duża liczba godzin spędzonych w pracy nie oznacza wcale dobrej jakości wykonywanych zadań ani efektywności – podkreśla Żmudzińska.

Większość firm umożliwia pracownikom korzystanie z prywatnej opieki medycznej, kart sportowych, a połowa regularnie organizuje imprezy integracyjne. Jednak to za mało, aby dbać o równowagę życiową pracowników. Pracownicy szczególnie doceniliby większą elastyczność godzin i miejsca pracy, służbowy samochód oraz dodatkowe dni wolne. Pojawiają się także pomysły przerw w pracy, które można przeznaczyć na aktywność fizyczną, czytanie, wizytę u fizjoterapeuty, który byłby dostępny w biurze. Pracodawcy coraz częściej starają się zaskoczyć pracowników i np. pozwalają do pracy przychodzić ze swoim psem.

Świadczenia wspierające elastyczność. Oprac. Badanie Hays Poland 2019.

Czytaj więcej: Nowa era motywacji. Raport 2019.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.