Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Dwa dni rozmów o integracji imigrantów na Pomorzu. Konferencja „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”

Dwa dni rozmów o integracji imigrantów na Pomorzu. Konferencja „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”

Integracja imigrantów. Dłonie w geście przyjaźni

Według oficjalnych danych w Polsce przebywa 300 tys. cudzoziemców, z czego ponad 11 tys. zamieszkuje województwo pomorskie. Samorządy naszego regionu postanowiły połączyć siły, by wspólnie opracować strategię integracji nowych mieszkańców regionu.

 

W Konferencji „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo” w Gdańsku udział weźmie ponad 300 osób z całego świata. Będą przedstawiciele samorządów, agencji rządowych, ONZ oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie ma być pretekstem do zacieśniania współpracy miast i metropolii w zakresie zarządzania migracjami w województwie pomorskim.

 

Imigranci w województwie pomorskim

Dla imigrantów Pomorze staje się coraz bardziej atrakcyjne. Upatrują w regionie szans na znalezienie lepszej pracy i poprawienie warunków bytowych. Stąd zwiększająca się z roku na rok liczba wniosków o pozwolenie na pobyt oraz pracę składanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Najwięcej przyjeżdża do nas imigrantów z Ukrainy i Mołdawii.

Od roku działa w Gdańsku Model Integracji Imigrantów, którego celem jest pomoc nowym mieszkańcom w znalezieniu mieszkania, pracy i szkoły czy przedszkola dla dzieci. Badania dowodzą, że najtrudniejsza jest integracja w miejscu pracy. Ponadto w Gdańsku działa Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, które organizuje kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i prawne. Program ten wprowadzany jest już w całym województwie.

 

Integracyjna konferencja międzynarodowa

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom migracyjnym na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym, a także kwestiom integracyjnym i związanym z nimi bezpieczeństwem. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy miast i metropolii w zakresie migracji. Dlatego też marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz podpiszą porozumienie w sprawie tworzenia lokalnych planów zarządzania migracjami w powiatach i gminach województwa pomorskiego oraz włączenia integracji i migracji w strategię rozwoju województwa pomorskiego.

W czasie konferencji omówione zostaną wszelkie związane z migracjami zagadnienia: integracja, separacja, marginalizacja i wykluczenie. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w 3 panelach dyskusyjnych prowadzonych przez Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w Polsce, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku (CWII). Ważnym tematem jest bezpieczeństwo imigrantów, którzy bardzo często padają ofiarą ataków na tle rasistowskim. Bezpieczeństwo jest rozumiane również jako bezpieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne, mieszkaniowe i edukacyjne.

 

Konferencja „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”

I dzień konferencji

  • 29 czerwca 2017 r., czwartek godz. 13.30
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • Pl. Solidarności 1
  • Gdańsk

II dzień konferencji

  • 30 czerwca 2017 r., piątek godz. 10.00
  • Stadion Energa Gdańsk
  • ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
  • Gdańsk

Pobierz: Program konferencji „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.