Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7293bdb1-cdd6-43a2-8e79-21df6caf3a0c.jpg Dołącz do Sieci Kultury. Nawet 12 tys. złotych dofinansowania na projekt. Konkurs Instytutu Kultury Miejskiej rozpoczęty

Dołącz do Sieci Kultury. Nawet 12 tys. złotych dofinansowania na projekt. Konkurs Instytutu Kultury Miejskiej rozpoczęty

Płonąca kukła

Realizujesz projekt dotyczący edukacji kulturowej? Chcesz zdobyć dofinansowanie, weź udział w konkursie Instytutu Kultury Miejskiej. Zgłoszenia do 18 kwietnia 2018 r.

 

W konkursie można uzyskać dofinansowanie w kwocie do 12 tys. zł brutto (projekty duże – doświadczonych realizatorów) i do 4 tys. zł brutto (projekty małe – początkujących wnioskodawców).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2017 roku. Projekty będą oceniane przez komisję, która przyzna od 0 do 100 punktów, a następnie wyłoni najwyżej ocenione wnioski.

 

Zasady konkursu

W konkursie mogą brać udział:

  • osoby fizyczne (pełnoletnie),
  • zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe,
  • podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe.

– W 2017 r. w programie wzięło udział prawie 1,5 tysiąca osób – mówi Agata Andrasiak z Instytutu Kultury Miejskiej. – W planach na rok 2018 mamy konkurs na dofinansowanie najciekawszych inicjatyw edukacji kulturowej w województwie pomorskim, w którym rozdysponujemy 48 tys. zł brutto, bezpłatne szkolenia przygotowujące do wypełniania wniosku, spotkania informacyjne, konkurs na mentorów, którzy będą wspierać działania początkujących organizatorów, konsultacje indywidualne i wizyty studyjne – dodaje Andrasiak.

Uczestnicy konkursu muszą najpierw wziąć udział w szkoleniu z projektowania działań w obszarze edukacji kulturowej oraz budowy i wzmacniania partnerstw międzysektorowych. Do wyboru są trzy terminy (należy wybrać jeden): 2-3, 16-17 lub 23-24 marca. Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg w pokojach 2-, 3-osobowych, a także zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Warunkiem udziału w warsztatach jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego od 5 lutego do 23 lutego 2018 roku (na pierwszy termin 2-3 marca) oraz do 28 lutego (na terminy 16-17 lub 23-24 marca).

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

 

Jakie projekty?

Projekty konkursowe muszą być realizowane na obszarze województwa pomorskiego od 28 maja do 5 października 2018 r. Organizatorzy mogą zgłosić tylko jedną propozycję, obowiązkowo na formularzu wniosku konkursowego, który stanowi załącznik do regulaminu. Proponowane działania muszą dotyczyć edukacji kulturowej oraz opierać się na partnerskiej współpracy między sektorami oświaty i kultury. W projekcie musi uczestniczyć przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i przynajmniej jeden przedstawiciel sektora edukacji. We wniosku należy przedstawić harmonogram i kosztorys realizacji projektu.

– Program stwarza warunki do spotkania reprezentantów sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych w różnych przestrzeniach i konfiguracjach po to, by lepiej się poznać i zrozumieć. Można stwierdzić, że to tylko spotkanie. Dla mnie to aż spotkanie, połączone ze wzajemnym poznaniem się, bo województwo pomorskie nie jest jednym spójnym regionem, a raczej subregionami o skomplikowanej historii – dodaje Andrasiak.

Kryteria oceny, regulamin, szczegółowe daty obowiązkowych szkoleń oraz materiały informacyjne pomocne w wypełnieniu zgłoszenia znajdują się na stronie Sieci Kultury.

 

Sieć Kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, a także radnych i przedstawicieli władz z województwa pomorskiego. W ramach działań Sieci Kultury w 2017 roku dofinansowanie zdobyło 10 projektów.

Program Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program ten zmierza do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W ramach Sieci Kultury organizowane są między innymi warsztaty, konkursy grantowe i spotkania informacyjno-integracyjne. Operatorem programu w województwie pomorskim jest IKM.

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim (sala spotkań) 16 lutego odbędzie się podsumowanie działań Sieci Kultury w roku 2017. Koordynatorzy projektów, które uzyskały dofinansowanie podzielą się swoimi doświadczeniami, refleksjami i dobrymi praktykami. Miejsca, w których realizowano program to: Szopa (gmina Sierakowice), Czarna Dąbrówka, Słupsk, Sikorzyno, Wejherowo, Luzino, Ciekocino (gmina Choczewo), Brodnica Górna i Dolna, Chojnice, Skórowo i Gdynia.

 

Sieć Kultury_konkurs Sieć Kultury_działania

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.