Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Dokumenty wspólne RPS

Dokumenty wspólne RPS

Dokumenty wspólne RPS

Zasady tworzenia w budżecie SWP zadań związanych z RPS

Roczny Plan Realizacji RPS – wzór

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Realizacji RPS – wzór

Plan Zarządzania Strategią (05.04.2018)

Raport okresowy z postępu realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego – wzór

Raport okresowy z postępu realizacji RPS – wzór

Ocena ex-ante 6 RPS

Krajowe źródła finasowania strategii ponadregionalnych

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.