Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Dodatkowe wsparcie związane z COVID-19 – instrumenty finansowe dla MŚP

Dodatkowe wsparcie związane z COVID-19 – instrumenty finansowe dla MŚP

Depositphoto

 

W związku z pandemią COVID-19, zgodnie z komunikatem Komisji, planowane jest udzielenie 1 mld EUR dodatkowego wsparcia w formie zwiększenia budżetów instrumentów finansowych dla MŚP, w szczególności:

  • dodatkowe 500 mln EUR zasili budżet gwarancji COSME LGF (gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw),
  • dodatkowe 100 mln EUR zasili budżet gwarancji InnovFin SMEG (instrument gwarancyjny programu Horyzont 2020, poprawiający dostępność finansowania dłużnego dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych),
  • 250 mln EUR w ramach Okna Infrastruktura i Innowacje Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie przekierowane na wsparcie instrumentów dla MŚP,
  • 150 mln EUR w ramach Okna MŚP Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie przekierowane z instrumentów interwencji długoterminowej na działania bardziej doraźne.

Komunikat Komisji Europejskiej (COM/2020/112 z 13 marca 2020 r.) 

Ponadto Europejski Fundusz Inwestycyjny zapowiedział zmiany w instrumentach gwarancyjnych, stanowiące odpowiedź na pandemię COVID-19. Zmiany mają na celu dalszą poprawę dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców. Zmiany dotyczą parametrów instrumentów gwarancyjnych (COSME LGF i InnovFin SMEG), więcej informacji tutaj z podsumowaniem zmian tutaj.

Podsumowanie zmian przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Informacje o gwarancji InnovFin SMEG

Informacja o gwarancji COSME LGF

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.