Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Dla rozwoju branży morskiej  w regionie Bałtyku Południowego. Projekt Intermare przyszłością nie tylko Pomorza

Dla rozwoju branży morskiej w regionie Bałtyku Południowego. Projekt Intermare przyszłością nie tylko Pomorza

Stocznia

2 mln euro dla sektora morskiego. Małe przedsiębiorstwa z Polski, Litwy i Niemiec uzyskają wsparcie i lepsze możliwości współpracy.

 

O tym, jak ważna jest dla Pomorza branża morska może świadczyć fakt, że generuje ona blisko 14 proc. regionalnego PKB. Aby uczynić niebieski sektor jeszcze bardziej konkurencyjnym, samorząd województwa pomorskiego zainicjował współpracę krajów bałtyckich w ramach projektu Intermare.

 

Czym jest Intermare?

Projekt Intermare współfinansowany z Programu Interreg Południowy Bałtyk ma na celu wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży morskiej. Dzięki środkom z projektu firmy uzyskają lepsze warunki do rozwijania międzynarodowej współpracy. O znaczeniu projektu świadczy kwota, jaka została na niego przeznaczona. Do dyspozycji beneficjentów jest blisko 2 miliony euro.  

– Przemysły morskie mają duże znaczenie dla gospodarki województwa pomorskiego. Nadmorskie położenie stwarza dla regionu szereg szans związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morza takich jak: innowacyjny przemysł stoczniowy, atrakcyjne dla handlu połączenia morskie, turystyka i edukacja morska. Musimy jednak szukać narzędzi i procesów wsparcia tych branż –  tłumaczy zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ludwik Szakiel. – Efektem funkcjonowania Intermare ma być opracowanie wzorcowej strategii marketingowej dla firm sektora morskiego. Będzie ona stanowić bazę do pisania własnych indywidualnych planów marketingowych. Opracowana będzie również w formie strony internetowej baza wiedzy na temat firm morskich Bałtyku Południowego. W ramach bazy będzie również działać mechanizm kojarzący partnerów biznesowych – wyjaśnia dyrektor Szakiel.

 

Budujmy bałtycką markę morską!

Dla województwa pomorskiego ten projekt to wielka szansa na uzupełnienie oferty proponowanej przez firmy morskie, ale i nie tylko. Międzynarodowa współpraca, podnoszenie jakości produkcji oraz wysoka kultura biznesu znacząco poprawią pozycję pomorskich firm i zwiększą ich udział w eksporcie. Wspólne działanie firm może również przyczynić się do powstania jednolitej bałtyckiej marki o zasięgu nie tylko europejskim, ale i globalnym. – Projekt Intermare otwiera możliwość współpracy międzynarodowej i promowania “niebieskiej gospodarki” w regionie Morza Bałtyckiego. W szczególności wzmocnienie konkurencyjności wielu małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza działających w przemyśle morskim jako dostawcy produktów i usług oraz jako podwykonawcy –  podkreśla Szakiel – Jestem przekonany, że ten projekt wzmocni współpracę małych i średnich przedsiębiorstw, interesariuszy takich jak klastry morskie, organizacje pracodawców, a także władz lokalnych i regionalnych w realizacji wspólnego celu. Znajdzie nowe sposoby na jej poprawę i przyczyni się do promowania przedsiębiorstw z naszego regionu, które będą mogły konkurować produktami i usługami o najwyższej jakości na rynkach europejskich oraz światowych.

 

Who is who?

Liderem projektu są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA współpracujące z izbami gospodarczymi z Niemiec, Litwy i Szwecji. Samorząd województwa pomorskiego jest jednym z partnerów stowarzyszonych.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.