Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4665580c-b2fb-42af-972e-4127b36b701e.jpg Dietetyk, zajęcia sportowe, opieka medyczna. Ponad 35 mln zł na rehabilitację kardiologiczną dla Pomorzan

Dietetyk, zajęcia sportowe, opieka medyczna. Ponad 35 mln zł na rehabilitację kardiologiczną dla Pomorzan

Lekarz trzyma w dłoni  stetoskop i czerwone serce z linią EKG

9,5 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego do końca 2022 r. skorzysta m.in. z badań i konsultacji medycznych. Będzie też prowadzona działalność edukacyjno-informacyjna promująca badania profilaktyczne, a personel medyczny zostanie przeszkolony.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego, 11 października 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego. Będzie on realizowany przez Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Wartość projektów to ponad 35 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Działania będą realizowane do 31 grudnia 2022 r.

 

Będą badania i edukacja

Projekt ma ułatwić dostęp do rehabilitacji kardiologicznej osobom aktywnym zawodowo, które mają stwierdzoną chorobę układu krążenia lub w przeszłości miały tzw. incydent kardiologiczny np. zawał. Takie osoby będą mogły liczyć na łatwiejszy dostęp m.in. do lekarza, rehabilitanta czy dietetyka. Pacjenci skorzystają też z różnych aktywności sportowych odpowiednich do stanu zdrowia. W projekcie chodzi też o zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zdrowego trybu życia. Dlatego zaplanowano m.in. działania promocyjno-edukacyjne, w tym spotkania z mieszkańcami dotyczące profilaktyki. Będą szkolenia dla personelu medycznego. Powstanie strona internetowa. Działania prowadzone będą w 10 ośrodkach w województwie pomorskim tak, aby zapewnić wsparcie blisko miejsca zamieszkania. Dzięki środkom z Unii Europejskiej 9,5 tys. mieszkańców będzie mogło skorzystać z badań profilaktycznych.

 

Choroby układu krążenia cichym zabójcą Pomorzan

Choroby układu krążenia są jedną z pięciu grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną zaprzestania pracy zawodowej w Polsce. Natomiast w województwie pomorskim choroby serca są pierwszą przyczyną. Zgodnie z prognozą potrzeb zdrowotnych w 2025 r. liczba pacjentów chorujących na co najmniej jedną z dolegliwości kardiologicznych wzrośnie do 426 tysięcy.

W projekcie chodzi o kompleksową rehabilitację kardiologiczną, dzięki której zmniejszy się umieralność z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych i spadnie liczba nagłych zgonów w pierwszym roku po zawale. Wczesna i skuteczna rehabilitacja kardiologiczna przyśpiesza powrót pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej, a przez to zmniejsza koszty społeczno-ekonomiczne

– Cieszę się, że województwo pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego zabezpieczyło środki na realizację programów profilaktycznych. Dzięki temu mieszkańcy naszego regionu będą mieli szybszy i łatwiejszy dostęp do rehabilitacji kardiologicznej szczególnie, że schorzenia układu krążenia zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów – mówi Maciej Laszkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Właściwie dobrana do stanu zdrowia i trybu życia pacjenta oraz w pobliżu miejsca jego zamieszkania rehabilitacja kardiologiczna sprzyja zapobieganiu i leczeniu chorób serca. Dzięki fachowej pomocy ma też poprawić się jakość życia pacjentów, ograniczyć postęp choroby oraz zmniejszyć śmiertelność. Bardzo ważne jest to, że z programu skorzystają wszyscy mieszkańcy województwa, potrzebują tego typu pomocy – dodaje Laszkiewicz.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.