Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Czy rehabilitacja kardiologiczna wydłuży aktywność zawodową Pomorzan? Kilku pacjentów już to sprawdza

Czy rehabilitacja kardiologiczna wydłuży aktywność zawodową Pomorzan? Kilku pacjentów już to sprawdza

Uczestnicy konferencji Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności mieszkańców województwa pomorskiego

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie dla aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego oraz indywidualny program rehabilitacji. Ponadto, materiały edukacyjne dla pacjentów, szkolenia dla personelu medycznego i strona internetowa. To tylko niektóre z działań w ramach projektu rehabilitacji kardiologicznej.

 

Konferencja prasowa dotycząca Rehabilitacji kardiologicznej jako szansy na wydłużenie aktywności odbyła się w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku 31 października 2019 r. Wzięli w niej udział m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz prezes Copernicusa Dariusz Kostrzewa. Hasło kampanii brzmi na układy są rady. To pierwszy, bezpłatny program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w województwie pomorskim.

Umowę na dofinansowanie podpisano 17 grudnia 2018 r. Program będzie realizowany do grudnia 2022 r. 

 

Kogo dotyczy program?

Regionalny Program Zdrowotny – Moduł Rehabilitacja Kardiologiczna jest pierwszym w województwie pomorskim, który dzięki funkcjonowaniu ośrodka koordynującego, czyli Copernicusa pozwoli na uporządkowanie procesu rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. Głównym celem jest zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia oraz prewencja incydentów kardiologicznych. Jak można było przekonać się oglądając spot promujacy kampanię, jest sześć ważnych zasad dotyczących profilaktyki, o których każdy wiedzieć powinien. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów kardiologicznych należy nie palić, nie pić alkoholu i unikać stresów. Ponadto, trzeba dbać o prawidłowe odżywienie, regularnie mierzyć cieśnienie oraz być aktywnym fizycznie. Jak podkreślał dr Jacek Hincz realizatorom programu chodzi więc o zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zdrowego trybu życia, gdyż głównym problemem jest brak respektowania czynników ryzyka. – To program nie tyle dla chorych, ale przede wszystkim dla osób, które mogą dopiero mieć problemy kardiologiczne. Szacuje się, że w 2025 r. liczba pacjentów chorujących na co najmniej jedną z dolegliwości kardiologicznych wyniesie prawie pół miliona – tłumaczył Hincz. 

 

Prawie 10 tys. Pomorzan skorzysta

Dla każdej z zakwalifikowanych do programu osób utworzony zostanie indywidualny plan rehabilitacji prowadzony przez zespół specjalistów. Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznych obejmują m.in.: konsultacje lekarza kardiologa, badania diagnostyczne, warsztaty edukacyjne, sesje aktywności fizycznej, indywidualne konsultacje z psychologiem czy dietetykiem. – Z programu skorzysta 9,5 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego, w tym 7,7 tys. osób ze stwierdzoną chorobą układu krążenia oraz 1,8 tys. po incydencie kardiologicznym np. zawał serca, udar mózgu. To osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbliżsi powrotowi na rynek pracy w wyniku rehabilitacji – mówiła konsultat merytoryczna ds. realizacji projektu Aleksandra Kacprzak. Udział w programie trwa sześć miesięcy i jest bezpłatny.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r., a przeznaczono na niego ponad 35 mln zł. Z tego prawie 30 mln zł pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Na czym polega?

Program będzie realizowany w trzech etapach. Najpierw każdy pacjent przejdzie kwalifikację do programu. Jak informowała Aleksandra Kacprzak: ” jeśli chory nie będzie miał aktualnych wynikow badań, to otrzyma skierowanie na m.in.: EKG, CRP, morfologię, badanie ogólne moczu, lipidogram”. W drugim etapie dla pacjenta zostanie indywidualnie opracowany program zajęć. W nim znajdzie się minimum 16 sesji terapeutycznych. Będą to m.in.: zajęcia z aktywności fizycznej, spotkania z psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem, kardiologiem. Natomiast w trzeciej fazie nastąpi ocena efektów.

– Wczesna, dostępna, skuteczna rehabilitacja kardiologiczna przyśpiesza powrót pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej. Zmniejsza tym samym koszty społeczno-ekonomiczne choroby. – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Ważna jest m.in. zmiana stylu życia, czyli zdrowa dieta, bogata w warzywa i owoce z mniejszą ilość mięsa, niepalenie i nienadużywanie alkoholu oraz aktywność fizyczna. Program skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, szczególnie że coraz więcej z nich ma problemy kardiologiczne – dodaje Kapała-Sokalska.

 

Agnieszka Kapała-Sokalska na rowerzeKażdy uczestnik programu tak, jak Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, będzie mógł sprawdzić swoją kondycję i przygotować zdrowy koktali. Fot Dorota Kulka

 

Co jeszcze będzie realizowane?

Zostaną przygotowane materiały edukacyjne dla pacjentów (np. książka kucharska, elementy edukacyjne, dzienniczek pacjenta, płyta multimedialna z filmem prezentującym, jak należy wykonywać ćwiczenia w warunkach domowych). Będą prowadzone szkolenia dla edukatorów zdrowotnych, lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, którzy nauczą, jak motywować pacjentów do zmiany stylu życia. Natomiast już działa strona internetowa poświęcona programowi Rady na Układy.

W ramach projektu jest też zakup sprzętu (6 aparatów USG z funkcją echa serca, 7 cykloergometrów z oprogramowaniem do przeprowadzania prób wysiłkowych, 4 aparaty EKG, 6 holterów ciśnieniowych oraz 8 holterów EKG) oraz systemu telemedycznego niezbędnego do tzw. hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej. Dzięki wypożyczonemu sprzętowi pacjent w domu będzie ćwiczył, a wyniki jego badań będą monitorowane specjalistów.

 

Gdzie będzie udzielana pomoc?

Z rehabilitacji kardiologicznej będzie można skorzystać w 10 miejscach w województwie pomorskim. Są to: Clinica Medica z Gdyni, NZOZ Almed z Malborka, Szpital Polski Sztum, Szpitale Tczewskie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka ze Słupska, Rehabilitacja Wieżyca z Szymbarka, Szpital św. Wojciecha z Gdańska, Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej Optima Care z Gdańska i Lęborka oraz Medpharma ZOZ ze Starogardu Gdańskiego. Podczas konferencji poinformowano, że pierwsi pacjenci, którzy już korzystają z tego programu, są bardzo zadowoleni, gdyż rehabilitacja jest w pobliżu miejsca ich zamieszkania.

Więcej informacji na stronie programu Rady na Układy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.