Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/d4b96182-41b6-4c42-9476-d7e89c1a8e74-4.jpg COVID-19 a projekty Interreg Europa

COVID-19 a projekty Interreg Europa

IE_logo

 

Poniżej zamieszczamy główne z rekomendacji:  

 • Partnerzy przed podjęciem decyzji, czy jechać, czy zrezygnować z podróży oceniają sytuację w oparciu o wskazówki WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), ambasady, instytucji krajowych odpowiedzialnych za kwestie zdrowia publicznego, instytucji partnerskich.
   
 • Należy zrezygnować z podróży w razie, kiedy obowiązuje oficjalny zakaz podróżowania lub zostało wydane ostrzeżenie, kiedy instytucje partnerskie wprowadzają ograniczenia dotyczące spotkań lub istnieją indywidualne przeciwskazania medyczne.     
   
 • W przypadku wniesienia opłat za hotele, bilety, catering, sale konferencyjne itp. należy jak najszybciej  wystąpić o zwrot kosztów zgodnie z warunkami umowy.
   
 • W razie, kiedy środki nie podlegają zwrotowi, należy skontaktować się z kontrolerem 1. stopnia. Kontroler, w przypadku siły wyższej oraz w oparciu o udokumentowane starania partnera o odzyskanie środków, może uznać poniesione wydatki za kwalifikowalne w projekcie Interreg Europa.    
   
 • Z doświadczenia programu Interreg Europa wynika, że środki, które nie podlegają w tym wypadku zwrotowi są kwalifikowalne w projektach Interreg Europa.
   
 • Za kontrolę wydatków polskich partnerów w projektach Interreg Europa (kontrola 1. stopnia) odpowiada Wydział Kontroli Centrum Projektów Europejskich.

Program zaleca także partnerom projektowym rozważenie możliwości zastąpienia spotkań  wideokonferencjami.

Więcej informacji tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.