Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1343ca26-9ed7-4158-97b0-77e9b755894a-1.jpg Co nowego w opiece nad pacjentem?  Sympozjum dotyczące zintegrowanej opieki zdrowotnej

Co nowego w opiece nad pacjentem? Sympozjum dotyczące zintegrowanej opieki zdrowotnej

Dłoń i znak pierwszej pomocy

O roli centrów zdrowia psychicznego, funkcjonowaniu opieki środowiskowej w Europie, modelu opieki senioralnej, jak również kompleksowej opiece w niewydolności serca będą dyskutować uczestnicy IV Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – w poszukiwaniu nowych modeli. Konferencja odbędzie się w czwartek, 13 grudnia 2018 r. Zapisy trwają.

 

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa pomorskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia działając dla Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

 

Lepiej nie tylko dla seniorów

W sympozjum mogą wziąć udział samorządowcy, prezesi i dyrektorzy podmiotów leczniczych i instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia w regionie.

Będzie to czwarte spotkanie z cyklu regionalnych konferencji, którego celem jest propagowanie idei tworzenia ekosystemu organizacji i instytucji, sprzyjającej powstawaniu i wdrażaniu modeli w zakresie opieki zintegrowanej i telemedycyny.

Podczas sympozjum odbędzie się dyskusja nad funkcjonowaniem opieki zintegrowanej. Zostanie też omówione pilotażowe wdrażanie idei psychiatrii środowiskowej. Poruszona będzie kwestia potrzeb seniorów oraz opieki nad pacjentami w wieku podeszłym. Natomiast opieka koordynowana zostanie przedstawiona na przykładzie pacjentów z niewydolnością serca. 

 

Gdzie i o czym będzie debata?

Spotkanie będzie podzielone na trzy panele dyskusyjne:

  • Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – w poszukiwaniu modelu skoncentrowanego na człowieku
  • Czy jesteśmy gotowi do wyjścia poza „silosy” w opiece geriatrycznej
  • i senioralnej?
  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej  w nowych modelach opieki koordynowanej

Spotkanie odbędzie się w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku). w godz. 8.30-15.00.

Zaproszenie

Program IV Sympozjum

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.