Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ciągły nabór wniosków na wzajemne oceny w Interreg Europa

Ciągły nabór wniosków na wzajemne oceny w Interreg Europa

IE_logo

 

Wzajemne oceny (peer reviews) wspierają władze lokalne, regionalne i centralne oraz instytucje publiczne w unowocześnianiu programów i polityk rozwoju. Wzajemna ocena to szansa na świeże i bezstronne spojrzenie z zewnątrz. Instytucje z UE, Norwegii, Szwajcarii analizują z wnioskodawcą jego sytuację w wybranym temacie i, w oparciu o własne doświadczenia, udzielają wskazówek. Finansowo i merytorycznie oceny wspiera program Interreg Europa. Obecny nabór ma charakter ciągły, szczegółowe informacje na temat warunków są dostępne w Terms of reference. Open call for interregional peer reviews.

Temat wzajemnej oceny musi pokrywać się z jednym z priorytetów programu Interreg Europa:

  • Badania i innowacje;
  • Konkurencyjność MŚP;
  • Ochrona środowiska;
  • Gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Szczegółowe opisy priorytetów są dostępne w programie współpracy oraz  podręczniku programu.  

Dla kogo

Priorytetowo są traktowani wnioskodawcy, którzy nie są partnerami w projektach Interreg Europa. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W przypadku innych instrumentów polityki (np. planów, strategii itp.) wnioski mogą składać wyłącznie podmioty za nie odpowiedzialne.

Wsparcie programu Interreg Europa

Eksperci programu Interreg Europa oferują bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • doboru odpowiednich uczestników oceny,
  • przygotowania do spotkania koordynatora i pozostałych uczestników,
  • pomocy w sfinalizowaniu raportu ze wzajemnej oceny,
  • na życzenie mogą pomóc w przygotowaniu materiałów merytorycznych i wywiadów z interesariuszami, a także w koordynacji i moderowaniu spotkania.

Program Interreg Europa może opłacić koszty podróży i pobytu maksymalnie sześciu uczestników wzajemnej oceny (transport lokalny, wyżywienie, noclegi). Ponadto instytucja, która wnioskowała o ocenę może zwrócić się do programu Interreg Europa o pokrycie kosztów cateringu i tłumaczenia.

Zadania wszystkich uczestników, w tym instytucji, która wnioskuje i gości uczestników oceny, są opisane w warunkach naboru (Terms of Reference…).

Wnioskowanie

O wzajemną ocenę wnioskuje się on-line, na stronie programu (prowadzona w języku angielskim). Uwaga – trzeba być zarejestrowanym lub dokonać w rejestracji w Interreg Europe community.

W formularzu wpisujemy tylko jeden instrument polityki, za który odpowiada instytucja. Piszemy, w którym miejscu dokument odnosi się do tematu oceny (np. w którym rozdziale, priorytecie, działaniu itp.). Wybieramy priorytet programu Interreg Europa, w którym mieści się proponowany przez nas temat oceny. Dokładnie wyjaśniamy sytuację oraz kontekst regionalny problemu.

Pytania dotyczące strony organizacyjnej oraz merytorycznej można kierować do pani Eleny Ferrario ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa (e.ferrario@policylearning.eu).    

Pytania w języku polskim, dotyczące strony merytorycznej, można kierować do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Krajowego Punktu Kontaktowego programu Interreg Europa (Anna Stol, 22 273 81 76, IE@miir.gov.pl).  

 

Więcej informacji tutaj https://www.interregeurope.eu/policylearning/expert-support/#c3980

Warunku złożenia aplikacji https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/Peer_reviews/2019-10-09_Peer_review_-_ToR_-_open_call__final.pdf

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.