Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Chirurg, internista czy alergolog? Z jakich porad najczęściej korzystał statystyczny Pomorzanin w 2018? [INFOGRAFIKA]

Chirurg, internista czy alergolog? Z jakich porad najczęściej korzystał statystyczny Pomorzanin w 2018? [INFOGRAFIKA]

Lekarz mierzy ciśnienie pacjentowi

Specjaliści w 2018 roku udzielili na Pomorzu prawie 20 tys. porad ambulatoryjnych. To oznacza, że statystyczny mieszkaniec naszego województwa z pomocy medycznej skorzystał osiem razy. Najczęściej u chirurga, ginekologa i okulisty. Z danych US w Gdańsku wynika, że na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadały 1744 osoby, a na aptekę ponad 3 tys. klientów.

 

Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował uogólnione informacje dotyczące ochrony zdrowia w województwie pomorskim w 2018 r. Uwzględniono m.in. dane dotyczące działalności placówek służby zdrowia oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

Placówki w liczbach

W województwie pomorskim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (AOZ) na koniec 2018 r. było 1113 przychodni. To o 87 więcej niż w 2017 r. Większość, bo aż 79 proc., znajdowała się w miastach. Ponadto, funkcjonowało 225 praktyk lekarskich (o 13 mniej niż w 2017 r.), w tym prawie 80 proc. w miastach. Na jeden podmiot AOZ przypadało 1744 mieszkańców.  Dla porównania w 2017 r. było to 1839.

 

Pomoc w liczbach

W całym ubiegłym roku udzielono w naszym województwie ponad 19 tys. porad, w tym lekarskich prawie 17 300 tys., a stomatologicznych 1 884,9 tys. Co oznacza wzrost o 2,7 proc. w stosunku do 2017 r. (analogicznie lekarskie – 16 835,5 tys. i stomatologiczne – 1 835,7 tys.). Spośród nich prawie 9 tys. (46,8 proc.) dotyczyło opieki specjalistycznej (o 1 proc. mniej niż w 2017 r.). Najczęściej korzystano z pomocy chirurgicznej. Następnie ginekologiczno-położniczej i okulistycznej. Najrzadziej z konsultacji alergologa, internisty i diabetologa. Ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa pomorskiego, udzielono 8,2 (w 2017 r. – 8,0) porad.

 

Apteki

Na Pomorzu w ubiegłym roku działały 724 apteki i 45 punktów aptecznych. Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne (99,2 proc.) należały do prywatnych właścicieli. W końcu 2018 r. w województwie pomorskim funkcjonowały 724 apteki ogólnodostępne (o 21 mniej niż przed rokiem), w tym 83,7 proc. w miastach. Dodatkowo na wsi działało 45 punktów aptecznych (o 1 więcej niż w 2017 r.). Na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało 3 034 mieszkańców (2 946 w 2017 r.). Dyżury nocne pełniło 176 aptek ogólnodostępnych, przy czym 161 placówek sprawowało dyżury okresowe, a 15 dyżury stałe. Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej zadeklarowało siedem aptek ogólnodostępny. 

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2018 r._ infografika

 

Fot. źródło: https://gdansk.stat.gov.pl

Zobacz: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.