Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Biskupia Górka, Nowy Port, Dolne Miasto – te dzielnice będą nie do poznania. Zaczyna się wielka rewitalizacja Gdańska

Biskupia Górka, Nowy Port, Dolne Miasto – te dzielnice będą nie do poznania. Zaczyna się wielka rewitalizacja Gdańska

Podpisanie umów na rewitalizację dzielnic Gdańska

Ponad 76 milionów złotych z RPO przeznaczono na remonty i pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji. Będą nowe chodniki i zieleńce. Powstaną świetlice dla dorosłych i dzieci.

 

–  Dziś zaczynamy kolejny etap wielkiej przemiany dzielnic Gdańska – podkreśla marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wraz z marszałkiem Wiesławem Byczkowskim, 30 czerwca 2017 r. podpisali z władzami Gdańska umowę o dofinansowanie projektów kompleksowej rewitalizacji dzielnic Gdańska. Projekty będą realizowane w czterech obszarach miasta: Dolnym Mieście i placu Wałowym ze Starym Przedmieściem, Oruni, Biskupiej Górce i Starym Chełmie oraz w Nowym Porcie wraz z Twierdzą Wisłoujście.

 

Walka z ubóstwem na Dolnym Mieście

 – Cieszę się, że Dolne Miasto, Biskupia Górka i Nowy Port, które do niedawna uznawane były za jedne z najgorszych dzielnic Gdańska, doczekają się rewitalizacji – mówił Mieczysław Stuk, marszałek województwa.  Dolne Miasto i Stare Przedmieście uzyskają całkowicie nowe zagospodarowanie Opływu Motławy i placu Wałowego. Zostaną naprawione chodniki i instalacje podziemne. Mieszkańcy będą mogli spędzać czas na wyremontowanych podwórzach. Na całym terenie zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci czy roślinność. Wsparcie uzyskają rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny prowadzić będzie zajęcia psychologiczne. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Planowane są między innymi zajęcia informatyczne i matematyczne.

Oruński ratusz od nowa

Największe inwestycje w infrastrukturę dzielnicy obejmą zagospodarowanie terenów rynku Oruńskiego, skweru przy ul. Gościnnej oraz parku przy ul. Związkowej. Zostaną nasadzone nowe rośliny oraz ustawione ławki i nowe oświetlenie. Odnowione będą również budynki i podwórza w całej dzielnicy.  Wyremontowany stary ratusz będzie służył  mieszkańcom dzielnicy. – Stary oruński ratusz będzie integrował lokalną społeczność. Mieszkańcy uzyskają dostęp do usług społecznych – dodał marszałek.  W ratuszu powstaną biblioteka i ośrodek kultury. Prowadzone będą warsztaty z przedsiębiorczości, zaangażowania społecznego oraz integracyjne. Będzie również działać świetlica dla wszystkich mieszkańców Oruni.

 

Zieleńce i place zabaw na Biskupiej Górce

Projekty infrastrukturalne i społeczne będą realizowane również na Biskupiej Górce i starym Chełmie. Wyremontowane zostanie ponad 50 budynków. Prawie 2 kilometry ulic zyska nową nawierzchnię. Dzięki działalności Centrum Wsparcia Seniora, starsze osoby będą mogły uczestniczyć  w różnych zajęciach edukacyjnych, psychologicznych i rekreacyjnych. Wsparcie otrzymają też rodziny. Będą warsztaty, konsultacje i treningi umiejętności.

 

W Nowym Porcie po bazie paliw będzie park

Dla Nowego Portu to będzie kolejny etap rewitalizacji. Największą inwestycją będzie zagospodarowanie Szańca Zachodniego. Teren po byłej bazie paliw zostanie uporządkowany. Około 50 budynków w całej dzielnicy zostanie wyremontowanych. Na ul. Floriańskiej powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca. Dla dzieci i młodzieży zorganizowana będzie Podwórkowa Placówka Wsparcia Dziennego. – Te wszystkie projekty, niezależnie od dzielnicy, przynoszą efekty. Najlepszym przykładem są tu słowa mieszkańców, którzy lubią swoją dzielnicę i mówią, że tu chce się mieszkać i ta dzielnica to najlepsze miejsce do życia – podsumował marszałek Struk.

 

Koszt projektów

Łączna wartość realizowanych projektów rewitalizacyjnych to blisko 120 milionów. Dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 77 milionów. Wszystkie inwestycje zostały zapisane w mechanizmach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jest to program mający na celu poprawę warunków życia mieszkańców pomorskiego obszaru metropolitalnego.

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.