Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego za czerwiec 2018 r. W Pomorskiem osiągnęło najniższy w historii stopień, co daje regionowi 4. lokatę w Polsce (po województwie wielkopolskim, śląskim i małopolskim). – To efekt rozwoju regionu, nowych inwestycji przedsiębiorców i licznych działań samorządu, które sprzyjają pracownikom – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jednak nie chcemy spocząć na laurach. Przed nami kolejne wyzwania, jakimi są aktywizacja zawodowa kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych – podkreśla marszałek.

 

Najlepiej w Trójmieście

Trwała tendencja spadku bezrobocia utrzymuje się od 5 lat. Od czerwca 2013 r. jego poziom na Pomorzu spadł z 13,2 proc. do 4,9 proc., jednak tempo zmian było szybsze niż w pięciu najsilniejszych ekonomicznie regionach (mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim, dolnośląskim). – Najniższe bezrobocie, na poziomie 2,7 proc., jest w Trójmieście – mówi Mieczysław Struk. – Więcej osób bez pracy jest w powiecie malborskim i nowodworskim. Stopa bezrobocia dla tych regionów wynosi ponad 11 proc. Przy czym trzeba zauważyć, że powiaty, które od lat cechuje relatywnie wysoka stopa bezrobocia, notują jednocześnie najwyższą dynamikę jego spadku (od 12,7 do 18,7 proc.) – tłumaczy Struk.

 

Fot. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego ​​​​​​(stan na 30.06.2018 r. – dane szacunkowe WUP w Gdańsku).

 

Przez ostatnie pół roku w urzędach pracy na Pomorzu pojawiło się 57 tys. ofert zatrudnienia, czyli około 10 tys. ofert miesięcznie. W niektórych powiatach liczba ofert wzrosła nawet o 300 proc. Szczególnie w powiecie wejherowskim, gdyńskim i tczewskim. – Jednak to nie wszystko – mówi Katarzyna Żmudzińska. – Szacujemy, że tylko około ¼ ofert przechodzi przez urzędy, a reszta pojawia się np. w Internecie czy prasie. Nie mamy wątpliwości, że w województwie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy – dodaje Żmudzińska.

 

Coraz niższe bezrobocie, coraz mniej rąk do pracy

Atrakcyjność inwestycyjna, rozwój gospodarczy, nowe inwestycje i rozwój przedsiębiorczości w regionie przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, a w konsekwencji do dynamicznego wzrostu popytu na pracę. W 2017 r. pracodawczy zgłosili do urzędów ponad 120 tys. wolnych miejsc pracy. Ponad połowa pomorskich firm ma problemy z obsadzeniem wolnych stanowisk. – Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie – mówi Mieczysław Struk. – Będziemy aktywizować bezrobotnych ze wszystkich regionów, a jednocześnie zatrzymywać potencjał pracowników na Pomorzu i przyciągać nowych mieszkańców. Zwłaszcza, że ciągu następnych 25 lat prognozujemy znaczący spadek wolnych rąk do pracy – dodaje Struk.

Wskaźnik zatrudnienia w Pomorskiem osiągnął rekordowo wysoką wartość – pracuje 72,7 proc. Pomorzan w wieku produkcyjnym. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski (70,9 proc.), ale także średnią UE (72,1 proc.).

 

Fot. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata) w Pomorskiem osiągnął rekordowo wysoką wartość – pracuje 72,7 proc. Pomorzan. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski (70,9 proc.), ale także średnią UE (72,1 proc.).

 

Kobiety bez pracy

Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pokazują, że wśród bezrobotnych dominują kobiety, które nie powracają do pracy po urodzeniu dziecka. – To aż 62 proc. osób bezrobotnych – mówi Katarzyna Żmudzińska. – Kolejną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, czyli takie, które przez ostatnie dwa lata bez pracy pozostawały dłużej niż 12 miesięcy. Niestety w większości są zadowolone ze stanu rzeczy i nie chcą pracować. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które mogą je przekonać do zmiany. To praca z psychologami, organizacjami pozarządowymi i zmiana postawy całej rodziny – wyjaśnia Żmudzińska.

Województwo pomorskie od lat wspiera pracowników i pracodawców, zwiększając ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także tworząc unikalne inicjatywy, jak Invest in Pomerania czy Pomorski Broker Eksportowy. Program instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych, pozwala na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i rynku pracy. Wsparcie dla kształcenia zawodowego oraz dla współpracy biznesu i nauki wzmacnia poziom innowacyjności regionu.