Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Bank Gospodarstwa Krajowego szuka instytucji finansowych chętnych do udzielenia pożyczek. Skorzystają z nich przedsiębiorcy

Bank Gospodarstwa Krajowego szuka instytucji finansowych chętnych do udzielenia pożyczek. Skorzystają z nich przedsiębiorcy

Pieniądze w worku

Pakiet „Pożyczka Inwestycyjna" i „Pożyczka Profilowana" oraz „Pożyczka na innowacje" to kredyty dla firm realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego. Do przetargu stanąć mogą banki, banki spółdzielcze oraz fundusze pożyczkowe, które będą pełnić rolę pośredników finansowych. Termin składania ofert upływa odpowiednio 17 sierpnia oraz 19 września 2017 r.

 

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowań wyniesie co najmniej 120 mln zł.

 

Pieniądze na rozwój firm

W ramach pakietu „Pożyczki Inwestycyjnej” i „Pożyczki Profilowanej” finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe dużych firm, które będą wzmacniały ich konkurencyjność oraz projekty na nowe produktu bądź usługi. Wspierane programy inwestycyjne umożliwią przedsiębiorstwom istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Z kolei do małych i średnich firm kierowana będzie „Pożyczka Profilowana” wspierająca także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące obniżaniu kosztów produkcji.

 

Innowacyjność przedsiębiorców

Ofertę pośredników finansowych uzupełnią „Pożyczki na innowacje”, które mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Ich celem jest wspieranie inwestycji na wczesnych etapach rozwoju technologicznego. Założenia projektów muszą wpisywać się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Instrumenty te zostały zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej przetargów Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.